Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik (page 4)

Tag Archives: Girişimcilik

Müteşebbis ve teşebbüs nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretim faktörlerini (doğal kaynak, emek ve sermaye) bir araya getirip mal veya hizmet üretmek için girişimde bulunan kişiye müteşebbis denir. Müteşebbisler kar amacı güderler, bu amaçlarını gerçekleştirmek için üretim fak­törlerini de kapsayan hukuki...

Emek (İşgücü) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüdür. Demir büken bir işçi bedenini, bilgisayar programcısı ise zihnini yoğun olarak kullanır. Hem bedenin, hem zihnin yoğun olarak kullanıldığı alanlar da vardır. Örneğin ressam...

Doğal kaynaklar (tabiat) nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğal hali ile üretim girdisi olabilecek canlı-cansız her şeyi kapsar. Hava, su, toprak, maden, güneş enerjisi ve bitki örtüsü doğal kaynaklardır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Yaşar KÜŞÜ...

Üretim faktörleri nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  İhtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet üretimi ya da var olan üretiminde verimini artırma etkinlikleri de dahil olmak üzere yapılması gereken işler için bir araya getirilmesi gereken bir takım elamanların olması gerekir. Buna üretim faktörler...

Tüketim ve üretim nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tüketim: Üretilen mal ve hizmeti ihtiyaçları karşılamak için yararlanma işlemine tüketim denir. Üretim: İnsanın ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti üretmeye yönelik her türlü etkinliğe, üretim denir. ...

İhtiyaç nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yokluk hissiyle belirip karşılanma isteği uyandıran, karşılanmadığında sıkıntı veren, karşılandığında tatmin hissi veren ekonomik ve biyolojik bir olaydır. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 1 (Hazırlayan: Y...

Müteşebbis kimdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretimin gerçekleştirilmesi için doğal kaynakları, emeği ve sermayeyi bir araya getirmek gerekir. Yaşamımızı sürdürmeyi sağlayan ya da kolaylaştıran ihtiyaçlarımızın karşılanması için üretim yapma zorunluluğumuz vardır. Üretimi gerçekleştirmek için d...

Sürelerine göre planlar nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kısa vadeli planlar: Genellikle bir dönemi kapsayan planlardır. Bu dönem işletmelerde çoğunlukla bir yıldır. Bu planların gerçekleşme oranı oldukça yüksektir. Orta vadeli planlar: Birkaç yıl ya da dönemi kapsayacak planlardır. Genellikle beş yıla kad...

Kullanım biçimlerine göre planlar nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Tek kullanımlı planlar: Bir kez yapılıp işin bitişi ile gerekliliği kalmayan planlardır. Seri imalatta kullanılacak bir kalıp için bir defaya mahsus yapılan plan bu isimle anılır. Sürekli planlar: Sürekliliği olan işler için yapılan planlardır. Uzu...

Kapsamlarına göre planlar nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel planlar: İşletmeyi bütün olarak ele alan planlardır. Genel planlar, uzun süreli yapılan planlardır. İşletme bölümleriyle ilgili planlar: İşletmenin bir bölümünü ya da yapılacak belli bir işi kapsayan planlardır. Üretim, pazarlama ve dağıtım gib...

Kaç çeşit iş planı vardır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

3 çeşittir. Kapsamlarına göre planlar Kullanım biçimlerine göre planlar Sürelerine göre planlar Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 2 (Hazırlayan: Muhammet KIRKAYAK – Yaşar KÜŞÜM)” Ders Notlarından Derl...