Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik (page 8)

Tag Archives: Girişimcilik

Standart nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Standart; bir ürünün gerçek değerini ortaya çıkaran tüm özellikleri örneğin; üretim yöntemleri, sembol, etiket, görünüş, bileşim ve ambalajının bir örnek haline getirilmesidir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimc...

Nakit gider akışı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nakit olarak yapılan gider kalemleri nakit gider akışını oluşturur. Bunlar; Hammadde ve malzeme alımları, Dağıtım ve yönetim masrafları, Borç ödemeleri, Kira giderleri, İşçi ücretleri, Ödenen faizler, Kar payı ödemeleri, Sabit kıymet alışları, Sigort...

Nakit gelir akışı nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Nakit gelirin gelebileceği kaynaklara nakit gelir akışı denir. Nakit gelir akışını sağlayan bu kaynaklar; Peşin satışlar ve tahsil edilecek alacaklar, Kar payları, iştirak gelirleri ve faiz gelirleri, Kira gelirleri ve sabit değerlerin satış gelirler...

Akış tahmini nasıl yapılır?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Para akış tahmininin yapılacağı sürenin saptanması Beklenen gelir akışının hesaplanması Beklenen gider akışının hesaplanması Gelir-gider arasındaki farkın belirlenip net para akışının hesaplanması Nakit dengesinin aynı dönemin net para akışına ekle...

Bir işletmenin para akışı süreci nasıl olur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Bir işletmenin para akışı süreci aşağıdaki şekilde açıklanabilir: Kasa mevcudu ile üretim için gerekli olan malzeme, araç ve gereç peşin ya da kredi ile alınır. Bu malzeme, araç ve gereç kullanarak üretim gerçekleşir. Üretim giderleri (ücret, elekt...

İşleyen Sermaye nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşe başlamak için çok gerekli olan, satıştan para tahsilatına kadar geçen süredeki vergi, ücret, malzeme ve araç gereç giderlerini karşılayan sermayeye işleyen sermaye denir. İşleyen işin sermaye aksamadan yürüyebilmesi için şart olup yine işin çapın...

Sabit Kıymetler Sermayesi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Sabit kıymetler sermayesini; işletme sermayesine konu olan mallar, alacaklar, gayrimenkuller, demirbaşlar, taşıtlar ve makineler oluşturur. Sabit kıymetler rekabet ve firmanın sürekliliği için büyük önem arz eder. Sabit kıymetler kolay tükenmeyen, bo...

Yeniden değerleme değer artış fonları nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeniden değerleme sabit kıymetler için kullanılan bir deyimdir. Bina, taşıt vb. mallar zaman içinde değer kazanır ve işletmel­er için fon oluşturur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 2 (Hazırlayan: Muhammet...

Yedek akçe nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çalışmalardan elde edilen kardan ayrılarak işletmede tutulan paraya denir. Bu da zamanla büyük bir fon oluşturabilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik 2 (Hazırlayan: Muhammet KIRKAYAK – Yaşar KÜŞÜM)”...