Başlangıç » Etiket Arşivi Girişimcilik (page 8)

Tag Archives: Girişimcilik

Sermaye nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli olan maddi ve manevi varlıkların toplamına sermaye denir. İşletmenin sermayesi öz sermaye ve alınan borçlardan oluşur. Her işletmenin mutlaka belli bir sermayesi olmalıdır. Ayrıca büyük işletmeler bo...

İç fon kaynakları (Öz kaynaklar) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İç fon kaynakları (Öz kaynaklar); öz sermaye (ödenmiş sermaye) ile işletmenin üretimi sonucunda sağlanmış fonlardan yani dağıtılmayan karın sermayeye eklenmesinden) oluşur. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan Açık Öğretim Lisesi “Girişimcilik...

Çalışma sermayesi (İşleyen sermaye) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çalışma sermayesi (İşleyen sermaye); üretime başladıktan, ürün satılıp para tahsil edilinceye kadar işi finanse etmek için kullanılan nakit paradır. Yapılan işin niteliğine göre miktarı değişir. Sermaye olarak ne kadar paraya gereksinim olacağını önc...

Çalışma sermayesi için gerekli olan para nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çalışma sermayesi için gerekli olan parayı iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Başlangıç tutarı; iş kurmadan üretim aşamasına geçinceye kadar gerekli olan paradır. Bu para aşağıdaki harcamalar için kullanılır: Belge ve kırtasiye giderleri ...

Planlamada hangi sorular sorulur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ne yapılacak? Yapılacak iş neden önemlidir? Ne zaman, nerede yapılacak? Nasıl finans edilecektir? Hangi olanaklar kullanılacaktır? Girişimciler düşüncelerini proje planına dönüştürerek işin finansmanının nasıl sağlayacağını ve başlangıçta gereken nak...

Proje ve Proje Planlama nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Planlama, geleceğe yönelik yapılacak işleri, izlenecek yolları önceden tasarlama işlemidir. Proje ulaşılmak istenen sonuç, proje planlama ise ulaşılması hedeflenen sonucun planlamasıdır. Planlama akılcı bir girişim ve yönetim biçimi olup yapılan plan...