Başlangıç » Etiket Arşivi Harita

Tag Archives: Harita

Emlak komisyonculuğu nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Taşınmaz malların alınması, satılması, kiraya verilmesi vb işlerde kişiler arasında aracılık işi. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Ta...

Fotoplan [İng. photoplan] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Düz alanların hava fotoğraflarının tam düşeye dönüştürülerek ve ölçeklendirilerek oluşturulmuş, geometrik olarak harita özelliği taşıyan fotoğrafik ürün. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Hari...

Fotogrametri [İng. Photogrammetry] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Fotoğraf yardımı ile ölçme ve bilgi toplama bilimi ve teknolojisi. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

Fen memuru nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kadastronun teknik bölümünde görevli, diğer kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde de benzeri görevler yapan yetkili eleman. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Oda...

Fen kontrol memuru nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kadastronun teknik yönlerini denetleyen ve kadastro komisyon üyesi olan eleman. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

Eşya hukuku [İng. real law] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Eşya üzerindeki egemenlik haklarını düzenleyen hukuk kuralları. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

Enerji korunması [İng. energy conservaton] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Enerji kaynaklarının akılcı ve denetimli kullanılması ile ilgili her türlü önlem ve etkinlikler. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tar...

Emlak vergisi [İng. land tax] nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Taşınmaz malın değeri üzerinden her yıl alınan vergi. Taşınmaz mal vergisi. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 19/04/2010. ...

Emlak beyan değeri nedir?

26 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Taşınmaz mal iyeleri tarafından belediyelere bildirilen taşınmaz mal değeri,taşınmaz mal beyan değeri. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita ve Kadostro Mühendisleri Odası Web Sitesi, Ziyar...