Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 12)

Tag Archives: Hukuk

Hukuk nedir?

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Toplum hayatında, kişilerin birbiri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve yaptırım gücünü devletten alan, uyulması zorunlu olan düzenleyici kuralların tümüne hukuk denir. Hukuk, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere ikiye ayrılır. Kaynak: Milli Eğitim ...

Toplum Hayatını Düzenleyen Görgü Kuralları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların, diğer insanlarla birlikte olduklarında göstermeleri gereken davranışları vardır. (Oturma, yeme, içme, giyinme.. vb gibi) Başka bir ifade ile sosyal hayatta uyulması gereken kurallardır. Görgü kurallarına uygun davranmayan kişi ayıplanır. ...

Toplum Hayatını Düzenleyen Ahlak Kuralları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ahlak kuralları, iyiliğe, vicdani ödevlere ilişkin kurallar bütünüdür. Yoksullara yardım etmek, verdiği sözü tutmak, başkalarının canına, malına, namusuna saygılı olmak gibi kurallar ahlak kurallarıdır. Ahlak kurallarına uygun hareket edilmediği takd...

Yargı organları

17 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yargı organları deyince aklımıza hemen mahkemeler gelmektedir. Uyuşmazlık halinde davaların açıldığı mahkemelere birinci derece mahkemeleri denir. Bu mahkemelerin kararlarının yeniden incelendiği yüksek mahkemeler; Danıştay, Yargıtay, Askerî Yargıtay...