Etiketler: Hukuk

Hukuk

Şufa hakkı Nedir?

Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile...

Hukuk

Kaim Nedir?

Başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen

Hukuk

Haciz Nedir?

Borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun (borca yetecek miktardaki) mal ve haklarına devlet aracılığıyla (icra dairesi...