Etiketler: Hukuk

İşkal

Emre yazılı kıymetli evrak

Emre yazılı olan ve kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir. Buna göre bir kıymetli evrakın emre kıymetli evrak...

İşkal

Nama yazılı senetler

Belli bir şahıs namına yazılı olup da, onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli...

İşkal

Kıymetli evrakın unsurları

§ Senet (maddi unsur) §  Bir alacağa veya ortaklığa ilişkin veya aynı mahiyette, fakat her halde iktisadi değer taşıyan hak...

İşkal

Kıymetli evrak

Kıymetli evrak, belirli bir hakkın senedi bağlı olduğu ve senede bağlı bu hakkın senetsiz devir veya ileri sürülmesinin mümkün olmadığı...

İşkal

Kıymetli evrakta def'iler

Senedin metninden anlaşılan defiler Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler Şahsi defiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul...

İşkal

Kıymetli evrakın özellikleri

Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup, borç...

İşkal

Kooperatifin denetçileri

Genel kurul tarafından en az bir yıl için bir veya daha fazla olarak seçilen denetçiler, kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını...