Başlangıç » Etiket Arşivi Hukuk (page 4)

Tag Archives: Hukuk

Emre yazılı kıymetli evrak

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Emre yazılı olan ve kanunen böyle sayılan kıymetli evrak emre yazılı senetlerdendir. Buna göre bir kıymetli evrakın emre kıymetli evrak sayılabilmesi için; ya lehine düzenlenen kişinin isminden sonra emrine kaydı bulunmalı, ya da böyle hiç bir kayıt ...

Nama yazılı senetler

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir şahıs namına yazılı olup da, onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. Buna göre nama yazılı bir senet düzenleyebilmek için, a) bir kişinin namına yazılı ol...

Devir şekilleri bakımından kıymetli evraklar

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Devir şekilleri bakımından kıymetli evrak nama, emre ve hamiline olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır. Nama yazılı senetler: Belli bir şahıs namına yazılı olup da, onun emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıyme...

Kıymetli evrakın unsurları

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

§ Senet (maddi unsur) §  Bir alacağa veya ortaklığa ilişkin veya aynı mahiyette, fakat her halde iktisadi değer taşıyan hak (gayrı maddi unsur) ve, §  Hakkın senede yerleşmesi maddi ve gayrı maddi unsurların birleşmesi olarak sayılabilir. Kaynak: Pro...

Kıymetli evrak

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıymetli evrak, belirli bir hakkın senedi bağlı olduğu ve senede bağlı bu hakkın senetsiz devir veya ileri sürülmesinin mümkün olmadığı senetlerdir. Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Ku...

Kıymetli evrakta def'iler

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Senedin metninden anlaşılan defiler Senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defiler Şahsi defiler Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009. ...

Kıymetli evrakın sınıflandırılması

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

· Temsil ettikleri hakkın türü bakımından Devir şekilleri bakımından §  Nama yazılı senetler §  Emre yazılı kıymetli evrak §  Hamile yazılı kıymetli evrak Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”,  İstanbul İnşaat Mühendisleri Od...

Kıymetli evrakın özellikleri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır. Kıymetli evrak parasal bir değeri olan hakkı muhtevi olup, borç senedi olarak düzenlenir. Kıymetli evrakın içerdiği hak tedavül kabiliyeti olan bir haktır. Kıymetli evrakta mücerretlik ...

Kooperatifin denetçileri

4 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel kurul tarafından en az bir yıl için bir veya daha fazla olarak seçilen denetçiler, kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını incelerler. Yedek denetçiler de seçilebilir. Denetçilerin ve yedeklerinin kooperatif ortaklarından olması şart değildir. ...