Etiketler: Hukuk

Hukuk

Ilmühaber Nedir?

Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

Hukuk

Ukud Nedir?

Karşılıklı anlaşılan şeyler, şartlar, sözleşme

Hukuk

Ifraz Nedir?

Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme

Hukuk

NOTER Nedir?

Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir...

Hukuk

Hizmet sözleşmesi Nedir?

İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme.