Etiketler: Hukuk

Hukuk

Anonim Şirket (TK.269-474)

TK.269. maddesi anonim şirketi “bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul...

Hukuk

Adi komandit şirket

Bu bir kişi ortaklığıdır ve birçok açıdan kolektif şirkete benzer. Komandit şirkette iki tür ortak vardır: Komandite (sınırsız sorumlu) ortakların...

Hukuk

Komandit Şirket (TK.243-268,475-484)

Komandit şirketin farklı iki türü vardır: Kişi ortaklığı olan adi komandit şirket ve sermaye ortaklığı olan hisseli (sermayesi paylara bölünmüş)...

Hukuk

Kolektif ortaklıkta dış ilişki:

Her tüzel kişi gibi kolektif ortaklığın da üçüncü kişilerle ilişkiye girebilmesi için bu işle görevli temsilcilere sahip olması gerekir. Temsilci,...

Hukuk

Kolektif ortaklıkta iç ilişki

Kolektif ortaklığın idaresinde ferdi idare ilkesi geçerlidir. Yani kural olarak her ortak şirketi tek başına idare edebilir ve bu aynı...