Başlangıç » Etiket Arşivi İktisat

Tag Archives: İktisat

Klimetrik (Cliometric) nedir?

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Klimetrik (Cliometric) tabiri en basit şekliyle iktisat teorisi ile kantitatif tekniklerin tarih araştırmalarına uygulanması anlamına gelmektedir. Tarih düşüncesi –clio- ifadesinin ölçme tabiriyle birleşmesinden elde edilen cliometric kelimesini ilk ...

Yeni iktisat tarihi akımının ortaya çıkışı

4 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel olarak 1957 yılı yeni iktisat tarihi (klimetrik) akımının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yıl, İktisat Tarihi Derneği ile Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu gelir ve servet üzerine ortaklaşa bir konferans düzenlemişti. Konfera...

İktisat Nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

İktisat; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan bir bilim dalıdır. Olguları anlamak için iktisat bilimi sosyoloji, tarih, felsefe, matematik ve ist...

İktisat kaç alana ayrılır?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji iktisadı, iktisat tarihi, politik iktisat, iktisadi gelişme, uluslararası iktisat, para ve maliye politikaları v...

İktisat eğitimi kişiye ne kazandırır?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

İktisat eğitimi; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; teorik bilgimiz ışığında iktisadi sorunlara çözüm yolları bulabilmemize yardımcı olur. İktisat eğitimi, ülkemizdeki ve dünyadaki p...