Tagged: İktisat

Sigortacılık

Risk nedir?

Büyük ölçüde iradenin dışında kalan (istemsiz olarak vücuda giren) ve zararlara neden olan bir olayın rastlantısıdır. (Meyer, J., A.G.E., S....

İktisat

Klimetrik (Cliometric) nedir?

Klimetrik (Cliometric) tabiri en basit şekliyle iktisat teorisi ile kantitatif tekniklerin tarih araştırmalarına uygulanması anlamına gelmektedir. Tarih düşüncesi –clio- ifadesinin...

İktisat

İktisat Nedir?

İktisat; mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini inceleyen; ne üretmeli, nasıl üretmeli ve kimler için üretmeli sorularına yanıt arayan...

İktisat

İktisat kaç alana ayrılır?

İktisat, pek çok alt alana ayrılmaktadır. Bunlardan bazıları; mikro iktisat, makro iktisat, çevre ve doğal kaynaklar ekonomisi, teknoloji iktisadı, iktisat...

İktisat

İktisat eğitimi kişiye ne kazandırır?

İktisat eğitimi; iktisadi olguları anlamamıza ve bu olguları açıklamakta pek çok farklı bakış açısı olduğunu görmemize; teorik bilgimiz ışığında iktisadi...