Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 2)

Tag Archives: İlahiyat

İslam hukuk sistemi ve trafik kazaları

18 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Klasik dönem fukahası İslam ceza hukukundaki hükümleri had, kısas ve tazir olmak üzere üç ana kategoriye ayırmıştır. Kaldı ki bu tasnif modern hukuk sistemlerine göre fer'i hükümleri ayıran günümüzdeki birçok çalışmada aynen korunmuştur. Benim b...

Trafik kazalarının dinî, hukuki ve ahlaki yönleri

18 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Klasik dönem fukahası İslam ceza hukukundaki hükümleri had, kısas ve tazir olmak üzere üç ana kategoriye ayırmıştır. Kaldı ki bu tasnif modern hukuk sistemlerine göre fer'i hükümleri ayıran günümüzdeki birçok çalışmada aynen korunmuştur. Benim b...