Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 2)

Tag Archives: İlahiyat

Trafik kazalarının dinî, hukuki ve ahlaki yönleri

18 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Klasik dönem fukahası İslam ceza hukukundaki hükümleri had, kısas ve tazir olmak üzere üç ana kategoriye ayırmıştır. Kaldı ki bu tasnif modern hukuk sistemlerine göre fer'i hükümleri ayıran günümüzdeki birçok çalışmada aynen korunmuştur. Benim b...

H.z. Peygambere vahiy geliş şekilleri nelerdir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Doğru rüyalar. Peygamberimiz’in gördüğü rüyalar, daha sonra gerçek hayatta aynen meydana gelirdi. Peygamberimiz uyanıkken, Cebrâil tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır. Şu âyet bu çeşit bir vahiyden söz etmektedir: “Onu, uyaranlardan o...

“Vahiy” nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah Teâlâ'nın dilediği şeyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce tam bilinemeyen bir yolla bildirmesi, Allah'la elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli haberleşme, Allah'ın elçisinin kalbine indirdiği şey demektir. Kaynak:Diyanet İşler...