Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 20)

Tag Archives: İlahiyat

Umre tavafı nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bunun dört şartı Umre'nin rüknünden olan tavaftır ve farzdır. Bunun yerine başka bir şey geçemez. Umre'de kudûm tavafı ile Sader tavafı yoktur. Umre'ye İhramla başlanır, traş olmak veya saç kısaltmakla Umreye son verilir. Kaynak: Erzur...

Tavafın mahiyeti ve nevileri

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Tavaf, lûgatta ziyaret etmek ve bir şeyin etrafında dolanmak manasıdır. Tavaf edene Taif ve tavaf edilen yere de Metaf denir. Din deyiminde tavaf, Kabe'nin etrafında yedi defa dönmekten ibarettir. Şöyle ki: Kabe'nin güney tarafındaki bir kö...

Hac ile umrenin mahiyetleri nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Hac, lûgatta, saygı değer makamları ve diğer yerleri ziyaret kasdında bulunmaktır. Din deyiminde ise: “Arafat'da özel vaktinde bir mikdar durmaktan ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama'yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmaktan ibarettir...

Haccın farz olmasının şartları nelerdir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kimseye haccın farz olması için sekiz şart vardır. Şöyle ki: 1) Müslüman olmalıdır. Gayri müslimler hac ile mükellef değildir. Buna göre bir gayri müslim hac yaptıktan sonra müslüman olsa, diğer şartlar bulununca yeniden hac etmesi gerekir. Yine,...

Farz hac nedir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Farz hac, şartlarını kendisinde toplayan bir müslümanın ömründe bir defa yapmakla yükümlü olduğu hacdır. Kaynak: Erzurumlu Ömer Nasuhî Bilmen’in Büyük İslam İlmihali’iden derlenmiştir (02/11/2010). ...

Haccın yapılmasını gerektiren şartlar nelerdir?

11 Ağustos 2010 Nedir Yorum Yaz

Haccın yerine getirilmesinin farz olmazı için beş şart vardır. Şöyle ki: 1) Beden sağlıklı olmalıdır. Onun için hac görevini yerine getirebilmek için vücud sağlığına sahip olmayan kimseye hac farz olmaz. Kör ve kötürüm olanlar da böyledir. Fakat iki ...