Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 3)

Tag Archives: İlahiyat

Kur’an’da adı geçen peygamberler kimlerdir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Ya‘kub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

“Peygamber” nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah'ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi”ye peygamber denir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Kuran nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz'den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır”. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İ...

Kur’an’ın ana konuları nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

1. İtikad 2. İbadetler 3. Muâmelât 4. Ukubat 5. Ahlâk  6. Nasihat ve Tavsiyeler 7. Va‘d ve Vaîd 8. İlmî Gerçekler 9. Kıssalar 10. Dualar Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

İncil nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Zebur nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Cin Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır. Kaynak:Diyanet İşl...

Şeytan Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...