Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 30)

Tag Archives: İlahiyat

Kişilik nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişiliğin pek çok tanımı yapılmıştır. Öz olarak, bir insanın kendine özgü ve az çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarının tümüdür. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 ...

Ahlaki değerlerin din ile ilişkisi

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tarih boyunca insanlar topluluk halinde yaşamışlar ve muhakkak bir dine inanmışlardır. Topluluk yaşamında izleri açık ve net olarak görülen dini ve ahlaki kültür unsurlarının değerleri onun doğuştan getirdiği varlık yapısında bulunan değişmez nitelik...

Örf ve adet nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir toplulukta benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerin tamamına örf denir. Örneğin evliliklerde düğün yapmak bir örf'tür. adet ise topluluklar da yerleşmiş usul, kaide ve göreneklerdir. Örneğin bazı bölgelerde gençlerin erken evlendirilmeleri ...

Örf ve âdetlerin dinle ilişkisi

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan dünyaya geldikten sonra onun hayatını tanzim eden kurallarla karşılaşır. Bu kurallardan bazıları yazılı, bazıları da yazılı olmayan kurallardır. Örf ve adetler yazılı olmayan kurallardandır. Bir toplulukta benimsenmiş ortak alışkanlık ve usulle...

Değerlerin oluşumuna dinin etkisi

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan yapısı itibarıyla bir takım değerlere sahip olarak doğar. İnanma, itaat etme, sevgi saygı duyma, doğruluk, dürüstlük, ahde vefa, merhametli olma vb. gibi değerler, her insanın yaratılışında mevcuttur. Ancak insan bu değerleri, davranış olarak n...

Değer nasıl oluşur?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanın eylem ve davranışlarına yön veren değerlerin bir kısmı insanın kendi varlık yapısında bulunur. İnsan onları doğuştan getirir. Bazı değerler ise toplum ve kültür çevresinde bulunan değerlerdir. Bu değerler insanın doğuştan getirdiği değerlerin...

Değer Nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanın bütün eylemleri birtakım temellere dayanır. Bu temeller onun eylemlerini yönetir. İşte insanın hareket ve faaliyetlerini yöneten temele değer adı verilir.İnsanların birlikte yaşamasını gerçekleştiren hareket ve faaliyetlerden “iyi-kötü&...

Kuran'la, meali aynı mıdır?

7 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir metni başka bir dile, aynen çevirmek mümkün değildir. Hele Kur'an gibi ilâhi ve anlam hazineleri yüklü bir kitabı başka dile eksiksiz çevirmek daha da imkânsızdır. Kur'an, mealleriyle ölçülmemelidir. Mealler, Kur'an'dan anlaşı...

İslam, aklı kullanmayı nasıl teşvik eder?

7 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İslamiyet, aklı kullanmaya büyük önem verir. Akıl, dini sorumluluğun ön şartıdır ve din, insanın öncelikle aklına hitap eder. Kur'an, öncelikle tabiattaki kusursuz hayata işaret ederek, akılla bu durumu kavramamızı ister: “Yeryüzünde birbi...

Ahlak nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Sözlükte; seciye, tabiat, huy gibi anlamlara gelir. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle sergilediği davranışlarının tümüne ahlak denir. Bütün bunları inceleyen ilim dalı da ahlak...

Kâfir kimdir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Allah'a ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'e inanmayan ve inanmadığını da diliyle beyan edendir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/...