Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 4)

Tag Archives: İlahiyat

İncil nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ aracılığıyla İsrâiloğulları'na indirilmiştir Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Zebur nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Cin Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, mânevî, ruhanî ve gizli varlıklara verilen bir addır. Kaynak:Diyanet İşl...

Şeytan Nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan cinlere şeytan adı verilir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Tevrat nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ'ya indirilmiştir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat'ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal...

Hamele-i Arş meleğinin görevi nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur'an'da haklarında şöyle buyurulur: “Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler…” (el-Mü'min 40/7; ayrıca bk. el...

Kiramen katibin meleğinin görevi nedir?

10 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

insanın sağında ve solunda bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki melek iyi iş ve davranışları, soldaki ise kötü iş ve davranışları tesbit etmekle görevlidir. Hafaza melekleri adı da verilen bu melekler kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitl...