Başlangıç » Etiket Arşivi İlahiyat (page 5)

Tag Archives: İlahiyat

Tekvini irade nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütün yaratıkları kapsamaktadır. Bu irâde, hangi şeye yönelik gerçekleşirse, o şey derhal meydana gelir. “Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol” dememizdir. Hemen ...

Allahın subuti sıfatları nelerdir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.Bu sıfatlar şunlardır;1. Hayat 2. İlim 3. Semi‘ 4. Basar  5. İrade  6. Kudret 7. Kelâm   8. Tekvîn Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Kıyam bi nefsihi nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Varlığı kendiliğinden olmak, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymamak” demektir. Allah kendiliğinden vardır. Var olmak için bir yaratıcıya, bir yere, bir zamana, bir sebebe muhtaç değildir. Başkasına muhtaç olmak (kıyâm bi-gayrihî), Allah h...

Vahdaniyyet nedir?

9 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Allah Teâlâ'nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması” demektir. Vahdâniyyetin zıddı olan birden fazla olmak (taaddüd), eşi ve ortağı bulunmak (şirk), Allah hakkında düşünülmesi imkânsız ol...

İman esasları nelerdir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaza ve kadere iman etmektir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Allahın zati sıfatları nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Sadece Allah Teâlâ'nın zâtına mahsus olan, yaratıklarından herhangi birine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Zât sıfatların zıtları Allah hakkında düşünülemediği, bu sebeple noksanlık, sonluluk ve eksiklik ifade eden bu özelliklerden ...

Kıdem nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Ezelî olmak, başlangıcı olmamak” demektir. Hiçbir zaman düşünülemez ki, bu zamanda Allah henüz var olmamış olsun. Çünkü zaman denilen şeyi de O yaratmıştır. Ne kadar geriye gidersek gidelim O'nun var olmadığı bir zaman düşünülemez, bulunamaz. Al...

Beka nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak” demektir. Allah'ın sonu yoktur. Ezelî olanın ebedî olması da zorunludur. Bekanın zıddı olan sonu olmak (fenâ) Allah hakkında düşünülemez. Ne kadar ileriye gidilirse gidilsin, Allah'ın olmayacağı bir an dü...

Muhalefetun lil havadis nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

“Sonradan olan şeylere benzememek” demektir. Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır. Bu sıfa...

İrtidat Nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir. Dinden çıkana mürted denilir. Bu itibarla irtidad  kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslâm'dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da mürted sayılması demektir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...

Tekfir Nedir?

5 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir. Kaynak:Diyanet İşleri Başkanlığı İlmihali ...