Başlangıç » Etiket Arşivi İnşaat (page 19)

Tag Archives: İnşaat

İfraz nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmelik uygulamalarında birden çok mülkiyet, ortaklık ya da zilyetliğe sahip taşınmaz malların (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkişiler aracılığıyla ayrıştırarak uygun parçalara bölünmesi işlemidir. Kaynak...

İdare (İşveren) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir inşaat işini yapan ya da yaptıran devlet veya özel kurum/kuruluşlarına denir. Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Hakediş (İstihkak-Sitüasyon) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüklenicinin, yaptığı imalat ve ihzarat karşılığı alacağını gösteren hesaplar toplamıdır (B. İ. G. Ş. Mad. 39). Kaynak: Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR, “Yapı İşletmesi Ders Notları”, Eskişehir, 2003. ...

Hafriyat (Kazı) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Binanın sıfır kotundan temel sömeli altına kadar olan derinlikte ve bina oturduğu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak şekilde toprağın kazılması ve temellerin gelecekleri yerlerin boşaltılmasına denir. Elle ya da makine ile yapılır. Kaynak: Prof. Dr. İlke...

Yapı İşletmeciliği nedir?

20 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Yapının temelden çatıya yönetimi (management), yürütülmesi (execution), kontrolü (control and testing), yapının denetimi (auditing, inspection), ekonomisi (economics), güvenliği (security), yani kısaca Yapı İşletmeciliği (Construction Engineering �...