Başlangıç » Etiket Arşivi İnşaat (page 2)

Tag Archives: İnşaat

Yetki belgesi nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tapu Kanununun 2. maddesi uyarınca tapu işlemleri sırasında tüzel kişilerden istenen ve tüzel kişinin gayrimenkul tasarruflarına izinli olduğunu ve temsilcisinin kimler olduğunu belirtir belgedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “...

Yerleşim yeri nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. İkametgah. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Yenileme nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde düzeltmeler yapılması işlemidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayım...

Yeni arazi oluşumu nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Birikme, dolma, toprak kayması veya kamuya ait suların yatağında ya da seviyesinde değişme gibi sebeplerle sahipsiz yerlerde yeniden oluşan yararlanmaya elverişli arazidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”...

Yasal mal rejimi nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Edinilmiş mallara katılma rejimidir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Yalı nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

  Düzlük ve açıklık su kıyısına yapılmış köşk. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Veraset belgesi nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Mirasın, mirasçılara intikali için tapu sicil müdürlüğünce aranan, sulh hukuk mahkemesinden alınmış, vefat eden malikin mirasçılarının kimler olduğunu gösteren, hasımsız, aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belgedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web ...

Vefa hakkı nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır. Vefa hakkı tapu kütüğüne şerh edilir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Vakıf taviz bedeli nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Vakıf nedir?

27 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sürekli bir amaca tahsis edilerek, mahkeme kararıyla kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf adı verilir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emla...