Başlangıç » Etiket Arşivi İnşaat (page 3)

Tag Archives: İnşaat

Tapu nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Toplu konut nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Teras nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

1. Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, taraça. 2. Üstü gezinmeye elverişli düz dam. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Teknik altyapı nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Elektrik, gaz, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, her tür ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi hizmetlerin sağlanması için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanışlarına verilen ad. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “E...

Tavanarası nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Çatı ile son kat döşemesi arasında kalan boşluk. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Şerh nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımla...

Şahsi haklar nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Kişilere eşya üzerinde bir başkasının ayni hakkına dayanarak, hâkimiyet imkânı sağlayan bu nedenle sadece hukuki ilişkinin muhatabına karşı ileri sürülebilen haklardır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden...

Şirvan nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Çatı arasında bulunan basık odaya şirvan denir. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Şale nedir?

26 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İsviçre çobanlarının kulübelerine ya da dağ evlerine verilen ad. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Stüdyo nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Aynı zamanda oturma, yatma ve yemek için kullanılan oda. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...

Sosyal altyapı nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yapılması gereken eğitim, sağlık, kültürel ve yönetsel yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel ad. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”n...

Sıfırda nedir?

25 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Yeni bitmiş ev, daire; hiç kimse tarafından kullanılmamış. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011). ...