Tagged: İnşaat

Resmi senet nedir?

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar...

Rakabenedir?

Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

Restorasyon nedir?

Aslını bozmadan onarma. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

Parsel nedir?

Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Pafta nedir?

1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak...

Ön cephe nedir?

Yapının/Binanın yola bakan yüzüne ön cephe denir.

On bahçe derinliği nedir?

Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

Ölçek nedir?

Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden...

Otomasyon nedir?

Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak...

Ortak yerler nedir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak...