Etiketler: İnşaat

İnşaat

Resmi senet nedir?

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar...

İnşaat

Rakabenedir?

Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

İnşaat

Restorasyon nedir?

Aslını bozmadan onarma. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 04/05/2011).

İnşaat

Parsel nedir?

Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

İnşaat

Pafta nedir?

1. Üzerine proje çizilen levha. 2. Büyük haritaları meydana getiren ayrı parçalardan her biri. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak...

İnşaat

On bahçe derinliği nedir?

Binanın ön yüzünden kendi parselinin ön sınırına kadar olan en yakın dik uzaklık. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri...

İnşaat

Ölçek nedir?

Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunluklar arasındaki oran. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak Terimleri Sözlüğü”nden...

İnşaat

Otomasyon nedir?

Tapu ve kadastro bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması suretiyle hizmetlerin tümünün bilgisayar yardımıyla vatandaşlara sunulmasıdır. Kaynak: Emlak.sabah.com.tr web sitesinde yayımlanan “Emlak...

İnşaat

Ortak yerler nedir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak...