Tagged: İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İhbar tazminatı için önemli uyarılar

Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece...

İnsan Kaynakları

Güdü ve başarı

Güdülerin ve duyguların insan davranışlarını belirleyen temel süreçler arasında yer aldığı ve bireylerin başarılı olmalarında ya da işlerini daha iyi...

İnsan Kaynakları

İş planlaması nedir?

Bir işin metotlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için yapılan çalışmalardır. · Birbirine uygun işlerin birleştirilmesi...

İnsan Kaynakları

Performans nasıl teşvikedilir?

Ödüllerin değeri Ödüllerin miktarı   Ödüllerin zamanlaması Ödüllerin adil olması Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim...

İnsan Kaynakları

Performansın tanımlanması

Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması etkili bir performans geliştirme...

İnsan Kaynakları

Motivasyonu artırmaya yönelik yöntemler

q  Performansın tanımlanması q  Performansı kolaylaştırmak q  Performansı teşvik etmek q  İş planlaması Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon”...

İnsan Kaynakları

Eşitlik teorisi

J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu...

İnsan Kaynakları

Amaç teorisi

Edwin Locke tarafından ortaya konan bu modelde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur. Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in...