Başlangıç » Etiket Arşivi İnsan Kaynakları

Tag Archives: İnsan Kaynakları

İhbar tazminatı için önemli uyarılar

12 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da baz...

Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları

12 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

İş arama izni günde 2 saat İşverenler, işten çıkaracağını bildirdiği çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Elbette temenni etmiyoruz ancak işsizliğin yüzde 15`...

Güdü ve başarı

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Güdülerin ve duyguların insan davranışlarını belirleyen temel süreçler arasında yer aldığı ve bireylerin başarılı olmalarında ya da işlerini daha iyi yapmalarında güdülerin belirleyici olduğu unutulmamalıdır… Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in...

Başarı – motivasyon ve toplam kalite ilişkisi

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Başarılı şirketlere bakıldığında başarı için temel öğenin üretkenlik ve bunu sağlayan motivasyon olduğu görülmüştür. İlginç sonuç: Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarı. Oysa amaç başarıyı sağlamak olduğuna göre, bir çeşit yararlı döngü söz kon...

İş planlaması nedir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir işin metotlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için yapılan çalışmalardır. ·         Birbirine uygun işlerin birleştirilmesi ·         Sonucu alınmış başarılı bir işe destek verilmesi ·         Metotl...

Performans nasıl teşvikedilir?

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ödüllerin değeri Ödüllerin miktarı                                                                  Ödüllerin zamanlaması Ödüllerin adil olması Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07...

Performansın tanımlanması

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması etkili bir performans geliştirme stratejisidir. Bu çalışanların ne yönde hareket edeceklerini belirl...

Motivasyonu artırmaya yönelik yöntemler

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

q  Performansın tanımlanması q  Performansı kolaylaştırmak q  Performansı teşvik etmek q  İş planlaması Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07/2011). ...

Eşitlik teorisi

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu etkilediğidir. Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan...

Amaç teorisi

13 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Edwin Locke tarafından ortaya konan bu modelde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur. Kaynak:Ar. Gör. G. Nilay Serbest’in “İşletmelerde Motivasyon” sunumundan derlenmiştir (Erişim Tarihi:08/07/201...