Başlangıç » Etiket Arşivi Isı Transferi

Tag Archives: Isı Transferi

Enerji dönüşümü

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Enerji bir şekilden diğerine dönüştürülebilir. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşebilir. Bir barajdan aşağı inen suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Düşen suyun kinetik enerjisi vardır. Bir su çarkının kanatlarına düşen su, çar...

Isı ve iç enerji arasında nasıl bir ilişki vardır?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklık ve ısı aynı şey değildir. Isı, maddenin toplam iç enerjisidir. Bir maddedeki parçacıkların toplam kinetik enerjisine o maddenin iç enerjisi veyahut ısısı denir. Bir maddenin iç enerjisi, o maddenin kütlesine olduğu kadar sıcaklığına da bağlı...

Sıcaklık ve ısı aynı şey midir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bütün maddeler parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıklar sabit bir hareket içindedirler. Bunların tamamı kinetik enerjiye sahiptirler. Sıcaklık, bir madde içindeki parçacıkların ortalama kinetik enerjilerinin bir ölçüsüdür. İki madde, ancak sahip ol...

Özgül ısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilgilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı, sıcaklıktaki artışla anlaşılır. Madde ısı kazanır. Bir madde ısı kaybederken, onu teşkil eden parça...

Isı ölçümü

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir maddenin ısı enerjisindeki değişmeler ölçülebilir. Isı enerjisindeki değişmeyi bulmak için, maddenin kütlesi ile sıcaklığını ölçeriz. Bundan sonra, madde ısıtılır veya soğutulur. Daha sonra son sıcaklık ölçümü yapılır. Maddenin özgül ısısını kull...

Isının hareketi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Isı üç yolla hareket edebilir; iletim, taşınım ve ışıma. Metal bir kaşığı sıcak bir çorba içerisine bıraktığınızda kaşığın ısındığını fark edersiniz. Isı, kaşığın ucundan yukarıya doğru hareket eder. Isı, yüksek sıcaklık bölgelerinden düşük sıcaklık ...

Kalorimetre ne işe yarar?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Isı değişiklikleri bir kalorimetre ile ölçülebilir. Isıtılan bir metali içerisinde su bulunan bir kalorimetre kabına atalım. Sıcak cisimden, daha soğuk olan suya ısı akışı olacaktır. Biraz beklenirse termometrede yükselme durur ve denge sıcaklığına k...

Isı iletimi nedir?

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Isı kaynağına yakın olan parçacıkların kinetik enerjisi daha büyüktür. Bunlar kaynaktan uzak olan parçacıklara nazaran çok hızlı hareket ederler. Enerjinin kaşıktan yukarı doğru hareketi kinetik enerji transferi ile mümkün olmaktadır. Parçacıklar bir...

Suyun gizli/gizil ergime ısısı

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Buzun erime noktası sıfır derece Celcius'tur. Bu derecede, bir gramlık su (buz) 334 Jul'luk enerji olarak katı halden sıvı hale geçer. Katı halden sıvı hale geçiş için gerekli olan enerjiye suyun gizil ergime ısısı denir. ...

Sıvılarda ve gazlarda ısının hareketi

12 Temmuz 2010 Nedir Yorum Yaz

Taşınım, sıvılarda ve gazlarda ısının hareketidir. Sıvılar ve gazlar ısıtıldığında genleşirler. Bunların yoğunlukları azalır. Yoğunluğu azalan madde yükselir ve ısıyı taşıyan akım meydana getirirler. Örneğin, bir su kabı alttan bir alevle ısıtılsın. ...