Etiketler: Isı Transferi

Isı Transferi

Isıtma sistemleri

Evleri ve konutları ısıtmak için birkaç sayıda sistem mevcuttur. Bunlardan birisi bir sıcak su sistemidir (kaloriferdir). Bu sistemde bir fırın,...

Isı Transferi

Atık ısı

Makineler, fırınlar, elektrik lambaları ve sobalar ısı yayarlar. Kullandığımız enerjinin çoğu ışık, elektrik, kimyasal enerji, mekanik enerji sonuçta ısıya dönüşür....

Isı Transferi

Boyle ve Charles kanunları

Bir gazın hacmi, basıncı ve sıcaklığı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki Boyle ve Charles kanunları olarak bilinir. Boyle kanunu:...

Isı Transferi

Enerji dönüşümü

Enerji bir şekilden diğerine dönüştürülebilir. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşebilir. Bir barajdan aşağı inen suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür....

Isı Transferi

Sıcaklık ve ısı aynı şey midir?

Bütün maddeler parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıklar sabit bir hareket içindedirler. Bunların tamamı kinetik enerjiye sahiptirler. Sıcaklık, bir madde içindeki parçacıkların...

Isı Transferi

Özgül ısı

Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilgilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı,...