Tagged: Isı Transferi

Isı Transferi

Sıcaklık ve ısı aynı şey midir?

Bütün maddeler parçacıklardan yapılmıştır. Bu parçacıklar sabit bir hareket içindedirler. Bunların tamamı kinetik enerjiye sahiptirler. Sıcaklık, bir madde içindeki parçacıkların...

Isı Transferi

Özgül ısı

Sıcaklık ve ısı birbiriyle ilgilidir. Bir maddenin iç enerjisi artınca onun parçacıkları daha hızlı hareket eder. Parçacıkların kinetik enerji artışı,...

Isı Transferi

Isı ölçümü

Bir maddenin ısı enerjisindeki değişmeler ölçülebilir. Isı enerjisindeki değişmeyi bulmak için, maddenin kütlesi ile sıcaklığını ölçeriz. Bundan sonra, madde ısıtılır...

Isı Transferi

Isının hareketi

Isı üç yolla hareket edebilir; iletim, taşınım ve ışıma. Metal bir kaşığı sıcak bir çorba içerisine bıraktığınızda kaşığın ısındığını fark...

Isı Transferi

Kalorimetre ne işe yarar?

Isı değişiklikleri bir kalorimetre ile ölçülebilir. Isıtılan bir metali içerisinde su bulunan bir kalorimetre kabına atalım. Sıcak cisimden, daha soğuk...

Isı Transferi

Isı iletimi nedir?

Isı kaynağına yakın olan parçacıkların kinetik enerjisi daha büyüktür. Bunlar kaynaktan uzak olan parçacıklara nazaran çok hızlı hareket ederler. Enerjinin...

Isı Transferi

Suyun gizli/gizil ergime ısısı

Buzun erime noktası sıfır derece Celcius’tur. Bu derecede, bir gramlık su (buz) 334 Jul’luk enerji olarak katı halden sıvı hale...

Isı Transferi

Sıvılarda ve gazlarda ısının hareketi

Taşınım, sıvılarda ve gazlarda ısının hareketidir. Sıvılar ve gazlar ısıtıldığında genleşirler. Bunların yoğunlukları azalır. Yoğunluğu azalan madde yükselir ve ısıyı...

Isı Transferi

Buharlaşma ısısı nedir?

Suyu katı halden sıvı hale dönüştürmek için gerekli olan enerjiden daha fazla bir enerjiye sıvı-gaz dönüşümü için ihtiyaç duyulur. Bir...