Tagged: İşletme

İşletme

Mal ve hizmet nedir?

Mal; ihtiyaçları karşılamak özelliğine sahip olan nesnelerdir. Gıda mGıdaleri ya da mobilya gibi. Hizmet; ihtiyaçları karşılayan maddi varlığı olmayan şeylerdir....

İşletme

İşletmelerde personel yönetimi nedir?

Personel yönetimi, bir işletmede mal ve hizmet üretiminde görev alan kişilerin etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılmasını sağlamak için yapılan...

İşletme

İşletmelerin işlevleri nelerdir?

Bir işletmede sürekliliği sağlamak için birbirinden açıkça ayrılabilen faaliyet grupları vardır. Her faaliyet grubu, işletmenin bir işlevini oluşturur. Bir işletmenin...

İşletme

Teşkilâtlanmanın yararları nelerdir?

Görev yetki ve sorumlulukları iyi bir biçimde dağıtılması ve belirtilmesi ancak iyi bir teşkilatlanma sayesinde sağlanabilir. Alt düzey personel (ast)...

İşletme

Finans nedir?

Finans, bir işletmenin kurulması ve işletmesi için gerekli para ve kredilerin bulunması ve ekonomik olarak kullanılmasıdır. Lokanta için bankadan alınan...

İşletme

İşletmelerde koordinasyon nedir?

Koordinasyon, çalışanların gücünü birleştirmek ve zaman bakımından ayarlamak demektir. Koordinasyon sayesinde ortak amaca varmak için etkinlikler birbirini izleyecek biçimde sıralanır...

İşletme

İşletmelerde teşkilat şeması nedir?

Teşkilat şeması, bir işletme görülen başlıca önemli fonksiyonları, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekte görevli bulunanları gösteren bir şema...