Başlangıç » Etiket Arşivi İşletme (page 3)

Tag Archives: İşletme

Teşkilâtlanmanın yararları nelerdir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Görev yetki ve sorumlulukları iyi bir biçimde dağıtılması ve belirtilmesi ancak iyi bir teşkilatlanma sayesinde sağlanabilir. Alt düzey personel (ast) ile üst düzey personel arasındaki ilişkiler teşkilat şemalarında açıkça görülebilir. Çalışanlar kim...

Muhasebe nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmelerin ticari faaliyetleri ile ilgili kayıtların belirli bir sisteme göre tutulmasına muhasebe denir. Örneğin, lokantaya gelen sebze, meyve, et gibi gıda maddeleri ile ilgili kayıtların belirli bir sisteme göre tutulması muhasebe faaliyetlerind...

Finans nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Finans, bir işletmenin kurulması ve işletmesi için gerekli para ve kredilerin bulunması ve ekonomik olarak kullanılmasıdır. Lokanta için bankadan alınan krediler finans için verilecek bir örnektir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki...

Üretim nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Üretim, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin elde edilmesi faaliyetidir. Lokantalarda yemeklerin hazırlanması ve müşterilere sunulması işletmenin üretim işlevine örnek olarak verilebilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde...

İşletmelerde koordinasyon nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Koordinasyon, çalışanların gücünü birleştirmek ve zaman bakımından ayarlamak demektir. Koordinasyon sayesinde ortak amaca varmak için etkinlikler birbirini izleyecek biçimde sıralanır ve bütünleşir. Örneğin daha önceki lokanta örneğimizde önce işe mu...

İşletmelerde organizasyon nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Organizasyon, belirlenen amaca ulaşmak için en uygun örgüt yapısını kurmak ve yürütmek demektir. Organizasyonda şu aşamalar bulunur: · Önce yapılacak işler belirlenir ve gruplanır. Sonra bu işleri yapacak kişiler göreve atanır. Daha sonra da, bu kişi...

Planlama yapmanın yararları nelerdir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yöneticilerin dikkatini amaca çeker. Çalışmaları belli bir amaca yönetir. Zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önler. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından Derlen...

İşletmelerde teşkilat şeması nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Teşkilat şeması, bir işletme görülen başlıca önemli fonksiyonları, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekte görevli bulunanları gösteren bir şema olarak tanımlanabilir. Teşkilat şemaları ana bölümleri ile resmi yetki hatlarını göster...

İşletmeler kaç bölüme ayrılır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Fonksiyonlarına, Ürettikleri mal veya hizmete, Müşteri gruplarına, Bölgelere, Sürece Zaman faktörüne göre bölümlendirilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşletme 1 (Hazırlayan: Taylan Acar)” Ders Notlarından ...

İşletmelerin teşkilât yapısı nasıl olur?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için kişilerin, iş bölümü anlayışı içinde koordine edildiği yapıya teşkilat denir. İşletmelerde teşkilatlanma ise işletmenin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan araç ve imkanları bir düzende toplamaktır. İşlet...