Başlangıç » Etiket Arşivi İşletme (page 4)

Tag Archives: İşletme

Kaç çeşit teşkilât şeması vardır?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Teşkilat şema türleri ana hatlarıyla üç çeşittir: Yapısal teşkilat şeması Fonksiyonel teşkilat şeması Kadroları gösteren teşkilat şeması Genel olarak teşkilat şeması denildiği zaman aklımıza gelen yapısal teşkilat şemalarıdır. Bu tür şemalar teşkilat...

Aşırı ve eksik örgütlenme nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Aşırı örgütlenme, normal bir örgütün abartılmış biçimidir. Aşırı örgütlenmeye, işletme bakımından bir kural sayılmayacak bazı ilkelerin uygulanmaya çalışıldığı yerlerde rastlanır. Aşırı örgütlendirmenin oluşturulmasında, işletmenin amacına ulaşmasını...

İşletmelerde sorumluluk kavramı nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmelerdeki ilişkileri etkileyen bir başka önemli kavram da sorumluluktur. Sorumluluk, bir kimsenin kendisine verilen işleri yetenekleri ölçüsünde en iyi biçimde yürütme zorunluluğudur. Bir başka deyişle, sorumluluk taşıyan kişi, yetiştirilmesi ge...

Komuta yetkisi ve Kurmay yetkisi nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların verimli bir biçimde çalışmalarını sağlamak için çeşitli yetki biçimlerinden yararlanılır. İki temel yetki biçimi vardır. Bunlar, komuta ve kurmay yetkileridir. Komuta yetkisi, örgüte çalışanlar tarafından kolaylıkla uygulanır. Bu yetki, üs...

Yetki ve yetki devri nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yetki: Yöneticilerin yapılması gereken işler için, astlarına emir verme ve astların bu emirlere uymalarını bekleme hakkıdır. İşletmede çalışan personelin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için birim yöneticilerinin birbirlerine ye...

Zaman faktörüne göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sürekli üretimin yapıldığı işletmelerde zaman faktörüne göre bölümlendirme karşımıza çıkar. Örneğin, Demir-Çelik işletmelerindeki üretimin yüksek fırınlarda 24 saat yapılması zorunlu ise zaman temeline göre bölümlendirme yapılabilir. Bu gibi durumlar...

Sürece göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletme faaliyetleri belli bir sürece göre veya belli makinelerin çevresinde bölümlere ayrılır. Örneğin, otomobil üretiminde motor bölümü, kaporta bölümü, çeşitli aksesuarların bulunduğu bölümler vb. olarak ayrılabilir. Kaynak: Milli Eğitim Web Sites...

Bölgelere göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu tür bölümlendirme bölgesel çalışmanın sağlayacağı yararların veya bölgesel koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğinde kullanılır. Örneğin, üretim ve pazarlama fonksiyonlarında ayrılmaya gidilmesi çoğu kez olumlu sonuç verirken finans fonksi...

Müşteri gruplarına göre işletmeler

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Faaliyetler işletmenin ulaşmak isteyeceği müşteri kümelerine göre bölümlenir. Örneğin, üretim işletmesinde hem toptancılara, hem perakendecilere satış yapılıyorsa satış faaliyetleri, toptancı ve perakendeci müşterilere göre bölümlendirilebilir. Kayna...

Üretilen mal ve hizmete göre işletmeler nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İşletmelerdeki faaliyetler tek bir mal veya hizmet veya mal ve hizmet dizisi temeline göre bölümlere ayrılır. Bu tür bölümlendirmenin en büyük yararı çalışanların bilgilerinden ve uzmanlıklarından en fazla yararlanmanın sağlanmasıdır. Sakıncası ise ü...

Büro organizasyonu ve yönetimi nedir?

5 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerek kamu kuruluşlarında, gerekse özel kuruluşlarda, işlerin büyük bir kısmı bürolarda yürütülmektedir. Kuruluş, kurum ya da işletmeler hizmet ve çalışma konusu ne olursa olsun, mutlaka büro hizmetlerini içeren çalışmalar yapar. İşletmelerdeki mal v...