Başlangıç » Etiket Arşivi İşletme (page 9)

Tag Archives: İşletme

Yönetim fonksiyonları nelerdir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hedef saptama Politika tayini Planlama Örgütlendirme Komuta Koordinasyon Kontrol Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Büro Yönetimi ve...

Kaç çeşit yönetici vardır?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

3 çeşit. Bunlar; Yüksek, orta kademe yöneticiler ve ilk kademe amirleri olarak üç gruba ayrılabilir. Yüksek yöneticiler; amaç saptayan, politika kararları alan yönetim ilke ve standartları koyan, stratejik planlama ve örgütlerinin genel yönetimini ya...

Yönetici nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yönetime ilişkin kararlar veren kişidir. Bir insan grubunu, önceden saptanan amaçlara yöneltip ulaştırmak ve bir planı gerçekleştirmek üzere, kumanda, koordine ve kontrol eden kişidir. Kaynak: Nurgül SEVİNÇ, 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmet...

Büro ve yönetim nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Büro: Fransızca kelimedir. Türkçe karşılığı çalışma odası, danışma ve yazı işlerinin yürütüldüğü iş yeridir. Yönetim: Çekip çevirme, düzene sokma, idare etme işidir. Bir insan grubunun, planlanan bazı faaliyetlerde bulunarak saptanmış olan amaçlara y...