Başlangıç » Etiket Arşivi Jeofizik

Tag Archives: Jeofizik

Deprem, zelzele nedir?

25 Aralık 2010 Nedir Yorum Yaz

coğ. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele: “Okuldayken bir öğle sonu hafif bir depremde otel çökmüş.” -Y. Atılgan. Zelzele, ...

Manto (Sima) nedir?

3 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Litosfer ile çekirdek arasında yer alan sıcak ve plastik bir kattır. Kalınlığı 2 860 km ye yakındır. Ultrabazik veya Ultramafik kayaçlardan oluşur. Ağırdır; yoğunluğu 3.5 – 6 gr/cm3 arasında bulunur. Üç kısma ayrılır: a. Üst manto veya astenosf...

MSK Deprem Şiddet Cetveli Nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

I- Duyulmayan · Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler. II- Çok Hafif Sarsıntılar yapıların en üst katlarında, dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir. III- Hafif Deprem ev içerisinde az kişi, dışarı...

Deprem şiddet cetveli nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır: A Tipi: Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ...

Depremde yapılardaki hasar kaç gruba ayrılır?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır: Hafif Hasar: İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır. Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi,...

Artçı depremler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler “Artçı Depremler” olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür...

Öncü depremler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara “Öncü Depremler” denilmektedir. Kaynak: Dokuz Eylül Üniversitesi Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 02/01/2010. ...

Gözlemsel magnitüd nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Gözlemsel magnitüd, gözlemsel inceleme sonucu elde edilen episantr şiddetinden hesaplanmaktadır. Ancak, bu tür hesaplamalarda, magnitüd-şiddet bağıntısının incelenilen bölgeden bölgeye değiştiği de göz önünde tutulmalıdır. Gözlemevleri tarafından bil...

Aletsel magnitüd nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aletsel magnitüd, standart bir sismografla kaydedilen deprem hareketinin maksimum genlik ve periyod değeri ve alet kalibrasyon fonksiyonlarının kullanılması ile yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilmektedir. Aletsel magnitüd değeri, gerek hacim da...