Tagged: Jeoloji

Jeoloji

Tektonizma nedir?

Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver...

Jeoloji

Tektonik nedir?

Yer yuvarlağının yapısı, yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler. Kaynak :...

Jeoloji

Fosil nedir?

Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer...

Jeoloji

Mineraloji nedir?

Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve...

Jeoloji

Petrografi (Taş Bilim) nedir?

Kayaların tasviri ve sistemli sınıflaması ile uğraşan bilim dalıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”,...

Jeoloji

Petroloji (Taşbilim) nedir?

Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır. Kaynak : – Prof....

Jeoloji

Paleontoloji (Taş Bilim) nedir?

Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan...

Jeoloji

Stratigrafi (Tabaka Bilim) nedir?

Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların...

Jeoloji

Sedimentoloji (Çökelbilim) nedir?

Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortul çökeltilerin kökeninin öğrenilmesidir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”,...