Başlangıç » Etiket Arşivi Jeoloji

Tag Archives: Jeoloji

Tektonizma nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986. ...

Tektonik nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yer yuvarlağının yapısı, yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986. ...

Fosil nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986. ...

Mineraloji nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Kaynak : – Prof. D...

Petroloji (Taşbilim) nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986. ...

Paleontoloji (Taş Bilim) nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan bilimdir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986. ...

Stratigrafi (Tabaka Bilim) nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların nitelik, kalınlık, istiflenme, yaş ve korelasyon yönlerinden ele al...