Etiketler: Jeoloji

Tektonizma nedir?

Kabuk duyarsızlığıdır. Yer kabuğundaki bir yapı unsurunun çökelme dönemleri sırasındaki yapısal hareket tarzıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver...

Tektonik nedir?

Yer yuvarlağının yapısı, yer yapısı, yer yuvarlağının büyük yapı şekillerinin illetlerinin irdelenmesidir. Yer kabuğunun büyük ölçekli hareketlerini inceler. Kaynak :...

Fosil nedir?

Yer kabuğunda doğal işlemler ile korunmuş hayvan veya bitki kalıntı izidir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer...

Mineraloji nedir?

Minerallerden, minerallerin kristalografileri ile fiziksel ve kimyasal özelliklerinden, sınıflamalarından, ve teşhislerinden bahseden bilimdir. Yerin temel taşı sayılan minerallerin fiziksel ve...

Petrojenez (Taş Türümü) nedir?

Kayaların kökeni ile uğraşan bilim koludur. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”, MTA, 1986.

Petrografi (Taş Bilim) nedir?

Kayaların tasviri ve sistemli sınıflaması ile uğraşan bilim dalıdır. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”,...

Petroloji (Taşbilim) nedir?

Köken, günümüz koşulları, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaların doğal tarihi ile uğraşan bilim dalıdır. Kaynak : – Prof....

Paleontoloji (Taş Bilim) nedir?

Hayvan olsun bitki olsun fosil kalıntıları ile uğraşan, eski jeoloji çağlarının yaşamını ele alan , organizmaların fosil kalıntılarını incelemesine dayanan...

Stratigrafi (Tabaka Bilim) nedir?

Yer kabuğunun kısımları olarak ele alınan tabakalı kayaların formasyonlarından, bileşimlerinden, istiflenmelerinden, ve korelasyonlarından söz eden, bir alan veya bölgedeki kayaların...

Sedimentoloji (Çökelbilim) nedir?

Çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortul çökeltilerin kökeninin öğrenilmesidir. Kaynak : – Prof. Dr. İ. Enver Altanlı, “Yer bilimleri Sözlüğü”,...