Tagged: Kadastro

Harita

Emlak komisyonculuğu nedir?

Taşınmaz malların alınması, satılması, kiraya verilmesi vb işlerde kişiler arasında aracılık işi. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan,...

Harita

Fotoplan [İng. photoplan] nedir?

Düz alanların hava fotoğraflarının tam düşeye dönüştürülerek ve ölçeklendirilerek oluşturulmuş, geometrik olarak harita özelliği taşıyan fotoğrafik ürün. Kaynak: Hüseyin Erkan,...

Harita

Fen memuru nedir?

Kadastronun teknik bölümünde görevli, diğer kurum ve kuruluşlarda, belediyelerde de benzeri görevler yapan yetkili eleman. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin...

Harita

Fen kontrol memuru nedir?

Kadastronun teknik yönlerini denetleyen ve kadastro komisyon üyesi olan eleman. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi...

Harita

Eşya hukuku [İng. real law] nedir?

Eşya üzerindeki egemenlik haklarını düzenleyen hukuk kuralları. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü”, Harita...

Harita

Emlak vergisi [İng. land tax] nedir?

Taşınmaz malın değeri üzerinden her yıl alınan vergi. Taşınmaz mal vergisi. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan, “Arazi...

Harita

Emlak beyan değeri nedir?

Taşınmaz mal iyeleri tarafından belediyelere bildirilen taşınmaz mal değeri,taşınmaz mal beyan değeri. Kaynak: Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Ahmet Yaşayan,...