Başlangıç » Etiket Arşivi Kalite (page 10)

Tag Archives: Kalite

Kurumsal kalite nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kurum boyutunda kaliteye bakacak olursak daha farklı anlamlar yüklememiz mümkündür. Farklı bir yaklaşımla kalite bir hayat felsefesi, bir yaşam tarzı, israfın önlenmesi, daimi iyileştirme süreci olarak görülmektedir. Akgül’e (1999, 37) göre kalite, h...

Toplam Kalite Kontrolü Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Toplam kalite kontrol (TKK) yada firma çapında kalite kontrol (FÇKK) Kaoru Ishikawa’nın sürekli iyileştirme tekniklerine ve Dr. Feigenbaum’un TKK kavramını geliştirmesi ile ortaya çıkmıştır. FÇKK (TKK)’de, firmanın bütün bölümlerinin ve çalışanlarını...

TKY’yi Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kuruluşta, TKY stratejisini geliştirebilmek için yönetim anlayışında dört unsurun bir bütün olarak benimsenmesi ve gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunlar; müşteri odaklılık, sürekli iyileştirme toplam katılımcılık ve toplumsal sorumluluktur [1]...

Sürekli İyileştirme Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kuruluşta, makine ve teknolojik yeniliklerle sağlanan performans gelişmesine ek olarak tüm çalışanların proses geliştirme faaliyetlerine etkin katılımı sağlanmalıdır. Rekabeti belirleyen, kalite, maliyet ve hızdır. Bu üç unsurun sağlanması (kalitenin...

Oturuş Pozisyonu nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli standartlara göre hazırlanmış şablonlar vasıtasıyla belirlenir. DIN 33408, koltuk yerlerinin ve yolcu alanlarının en iyi şekilde belirlenmesi ile ilgilenir. Kaynak: www.OtomotivBilgi.Com ...

Müşteri Odaklılık Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

TKY’nin şirket felsefesini “Bizim paramızı patron değil, müşteri öder” anlayışı oluşturur. Rekabet karşısında kuruluş, sadece fiyat avantajı ile değil satış öncesi ve sonrası sunulan müşteri hizmetleri ile de rakiplerine karşı kendini korur. Şirketin...

Kaliteyi Oluşturan Temel Unsurlar Nelerdir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ürünün herhangi bir kalite karakteristiğinin gerçekleşmesinde pek çok faktörün göz önüne alınması gerekir. Tüketici istekleri, rekabet, satış politikaları, ürünün kullanılma amacı, fiyat, ürün dizaynı, malzeme, tezgah, vb. gibi çok sayıda faktörü...

Kalite nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir ürün ya da hizmetin kalitelilik tanımı, firmanın müşteri ihtiyacına ve isteğine cevap verme derecesine göre tanımlanabilir. Ancak insan ihtiyaçlarının sınırsız olduğu düşünülürse herkesin genel olarak ulaşabileceği tek bir kalite tanımı yapmak ne...

Kalite Kontrol Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kalitenin tarihçesi bölümünde kısaca değinilen kalite kontrol Frederick Taylor tarafından ilk kez ortaya atılmıştır. Taylor Kontrolü “planla – yap – gör” kelimeleri ile anlatır. Taylor’dan sonra Ishikawa kalite kontrolü geliştirmiş ve altı kate...

Kalite Güvenliği Nedir?

3 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kalite güvenliği bir ürün veya hizmetin müşterinin güvenle satın alabileceği ve uzun bir süre kullanabileceği şekilde firma tarafından sağlanabilmesi için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Firma, kalite güvencesini sağlayabilmek i...