Başlangıç » Etiket Arşivi Kalite (page 2)

Tag Archives: Kalite

Akış şeması nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir süreçteki bütün aşamaların grafiksel olarak sembollerle gösterilmesine akış şeması denir. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Özkan’ın “Problem Çözme Teknikleri” sunumundan derlenmiştir (Derleme zamanı: 24/04/2011). ...

Kuvvet alan analizi nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi, negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Ze...

Balık Kılçığı nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan tekniktir. Potansiyel sebepler ana gruplara ve alt gruplara ayrılır. Görüntüsünden dolayı buna “Balık Kılçığı” adı da verilir. Kaynak:Milli Prodüktivite ...

Sebep sonuç diyagramı nedir?

7 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan tekniktir. Potansiyel sebepler ana gruplara ve alt gruplara ayrılır. Görüntüsünden dolayı buna “Balık Kılçığı” adı da verilir. Kaynak:Milli Prodüktivite ...

Nominal grup tekniği nedir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniğidir. Hangi sorunların üzerinde hangi sıra ile çalışılacağı seçilirken çoğunlukla sesi en yüksek olanın yada en yetkili olanın istediği olur. Nominal grup tekniğinin avantaj...

Çoklu oylama nedir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan tekniktir. Bir öneriler (fikirler) listesi üzerinde en çok uzlaşma olan maddeleri belirlemek, Öncelikleri belirleme, ...

Beyin fırtınasının uygulama adımları nrelerdir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Tartışılacak konu yada sorun seçilir. Grubun her üyesi en çok 10 dakika içinde önündeki not defterine konu ile ilgili düşüncelerini yazar. Herkes en üsttekinden başlayarak ve sıranın kendisine her gelişinde bir tanesi olmak üzere düşüncelerini söyler...

Beyin fırtınası kaç şekilde kullanılabilir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Beyin fırtınası iki şekilde kullanılabilir Yapılandırılmış: Bu yöntemde herkes sırası geldiğinde bir düşünce üretir ya da pas geçer. Zorlayıcı olduğu için baskı riski vardır Yapılandırılmamış: Grup üyeleri basitçe akıllarına geldiği şeyi söylerler. Ç...

Problem Çözmede “DAADİ” modeli nedir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Dinleme: Yönetici, durumu sorunu olan kişinin bakış açısından görebilmek için onu dinler. Araştırma: Yönetici ile sorunu olan kişi bu sorunun gerçek doğasını anlamak ve onu çözmek için neyin değiştirilmesi gerektiğini saptamak üzere sorunu araştırırl...

Beyin fırtınası nedir?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla, bir ekibin üretici düşüncesini ortaya çıkartmak ve tam katılımı sağlamak için kullanılan tekniktir. Disiplinli ama baskıcı olmayan bir yaklaşımla; basit...

Beyin fırtınası ne için yapılır?

6 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Disiplinli ama baskıcı olmayan bir yaklaşımla; basit, aykırı, karmaşık, uçuk… düşüncelerden üretken ve uygulanabilir fikirler oluşturmak için grup sinerjisini kullanmayı amaçlar. Kaynak:Milli Prodüktivite Merkezi Teknik Müşaviri Dr. F. Zehra Öz...