Etiketler: Kimya

Kimya

Saf Madde Nedir?

Yapısında, içeriğinde tek tür madde bulunan varlıklara saf madde denir. Örneğin demir sadece demirden oluşur. İlave maddeler içeriyorsa buna saf madde denmez....

Kimya

Ekstraksiyon Nedir?

Bir karışımdaki katı ya da sıvının, dışarıdan eklenen bir çözücü yardımı ile karışımdan uzaklaştırılması işlemidir. Çok tuzlu bir peynirin bir...

Kimya

Dekantasyon Nedir?

Flotasyon ile bir madde ayrıldıktan sonra sıvının dibine çökmüş olan katılar ayrılmak istenirse, sıvı yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır....

Kimya

Flotasyon Nedir?

Suda çözünmeyen katı-katı karışımı suya atılır.Yoğunluğu sudan büyük olan madde dibe çökerken yoğunluğu sudan küçük olan madde suyun yüzeyine çıkar....

Kimya

Hidroliz Nedir?

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH– iyonlarının...

Kimya

Kondenzasyon Polimerleşmesi Nedir?

İki molekül tepkimeye girerek büyük bir molekül oluştururken H2O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında gerçekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi...

Kimya

Dimer Nedir?

Monomerler farklı sayılarda bir araya gelerek büyük moleküller oluşturur.İki monomerden oluşan moleküle dimer denir.

Kimya

Monomer Nedir?

Bir polimeri oluşturan en küçük moleküle monomer adı verilir. Monomerlerin bir araya gelmesi bir kimyasal tepkimedir.

Kimya

Polimer Nedir?

Küçük moleküllerin birbirine bağlanmasıyla büyük moleküller meydana gelmesine polimer denir. Proteinler, nişasta, selüloz, ipek doğal polimerlere örnektir.