Tagged: Kimya

Kimya

Dializ Nedir?

Dializ Bir çözelti içerisindeki küçük iyon veya moleküllerin yarı geçirgen bir zardan geçmesi ve büyük iyon veya moleküllerin geçmemesi işlemi.

Kimya

Ametal Nedir?

Ametal Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler.

Kimya

Nötron Nedir?

Nötron Atomun çekirdeğinde bulunan ve kütlesi yaklaşık 1 akb olan yüksüz tanecik.

Kimya

Gerçek Gaz Nedir?

Gerçek Gaz Davranışı ideal gaz davranışından farklı olan gaz.

Kimya

Foton Nedir?

Foton Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmıştır.

Kimya

Işın tedavisi Nedir?

Işın tedavisi Radyoaktif ışımanın tedavi amacıyla kullanımı, radyoterapi.

Kimya

Peroksit Nedir?

Peroksit O2–2 iyonu içeren oksit bileşikleridir.

Kimya

Fosforesans Nedir?

Fosforesans Bir maddenin uyarılması sonucu ortamdan uyarıcı kaldırılsa da bir süre daha ışıma yapması.

Kimya

Radyoaktif izleyici Nedir?

Radyoaktif izleyici Biyolojik ve kimyasal süreçlerin izlenmesinde kullanılan radyoaktif özelliğe sahip izotoplar.