Tagged: Kimya

Ekstraksiyon Nedir?

Bir karışımdaki katı ya da sıvının, dışarıdan eklenen bir çözücü yardımı ile karışımdan uzaklaştırılması işlemidir. Çok tuzlu bir peynirin bir...

Dekantasyon Nedir?

Flotasyon ile bir madde ayrıldıktan sonra sıvının dibine çökmüş olan katılar ayrılmak istenirse, sıvı yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır....

Flotasyon Nedir?

Suda çözünmeyen katı-katı karışımı suya atılır.Yoğunluğu sudan büyük olan madde dibe çökerken yoğunluğu sudan küçük olan madde suyun yüzeyine çıkar....

Hidroliz Nedir?

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH– iyonlarının...

Kondenzasyon Polimerleşmesi Nedir?

İki molekül tepkimeye girerek büyük bir molekül oluştururken H2O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında gerçekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi...

Dimer Nedir?

Monomerler farklı sayılarda bir araya gelerek büyük moleküller oluşturur.İki monomerden oluşan moleküle dimer denir.

Monomer Nedir?

Bir polimeri oluşturan en küçük moleküle monomer adı verilir. Monomerlerin bir araya gelmesi bir kimyasal tepkimedir.

Polimer Nedir?

Küçük moleküllerin birbirine bağlanmasıyla büyük moleküller meydana gelmesine polimer denir. Proteinler, nişasta, selüloz, ipek doğal polimerlere örnektir.

Yükseltgenme nedir?

Yüksüz bir atomun elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelmesine ya da negatif yüklü bir iyonun yüksüz hale gelmesine yükseltgenme...