Tagged: Kimya

Kimya

Sıvı–buhar dengesi Nedir?

Sıvı–buhar dengesi Bir sıvıdaki moleküllerin sıvı fazdan, gaz fazına geçme (buharlaşma) hızları ile gaz fazından, sıvı fazına geçme hızlarının (yoğunlaşma)...

Kimya

Çözelti Nedir?

Çözelti İki veya daha fazla maddeden oluşmuş homojen karışım.

Kimya

Ürün Nedir?

Ürün Kimyasal reaksiyon sonucu oluşan maddeler.

Kimya

Mol kesri Nedir?

Mol kesri Bir gazın mol sayısının, gazın içinde bulunduğu karışımın toplam mol sayısına oranı.

Kimya

Yükseltgenme Nedir?

Yükseltgenme Elementlerin elektron vererek bir değerlikten daha yüksek değerliklere geçmesi.

Kimya

Soğutma etkisi Nedir?

Soğutma etkisi Buharlaşma olan ortamda, ortalama kinetik enerjileri fazla olan moleküllerin sıvıdan, gaz fazına geçmelerinden dolayı ortamın kinetik enerjisinin azalması...

Kimya

Aşırı doymuş çözelti Nedir?

Aşırı doymuş çözelti Belirli sıcaklıktaki doymuş halinden geçici olarak daha fazla çözünen içeren çözelti.