Etiketler: Kimya

Kimya

Kontrol çubuğu Nedir?

Kontrol çubuğu Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fisyon reaksiyonunu kontrol altına almaya yarayan çubuk. Genellikle bor, kadmiyum veya zirkonyum...

Kimya

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel Yöntem Bilimin gelişmesini sağlayan gözlem, deney ve kanunların ve kuramların formüle edilmesi etkinliklerinin bütünüdür. Birinci iyonlaşma enerjisi

Kimya

Lewis yapısı Nedir?

Lewis yapısı Değerlik elektronlarının noktalarla gösterilmesi ile yazılan formüller.

Kimya

Grup Nedir?

Grup Periyodik sistemdeki benzer kimyasal özelliğe sahip elementlerden oluşan dikey sütunlar.

Kimya

Karışım Nedir?

Karışım İki ya da daha fazla maddenin gelişigüzel oranlarda, kimyasal özelliklerini yitirmeden oluşturdukları madde.

Kimya

Rutherford atom modeli Nedir?

Rutherford atom modeli Atomun çekirdeğinde proton bulunup, çekirdeğin etrafında tıpkı güneş sistemindeki gezegenler gibi dönen elektronlar mevcuttur.

Kimya

Elektroliz Nedir?

Elektroliz Bir maddenin sıvılaştırılmış halinde ya da elektrolit çözeltisinde, elektrik akımı yardımı ile kendi bileşenlerine ayrıştırılması.

Kimya

Derişim Nedir?

Derişim Bir maddenin belirli miktardaki bir çözücü veya bir çözeltinin içindeki göreceli miktarı.