Etiketler: Kimya

Kimya

Sert su Nedir?

Sert su Sabun ile köpük oluşturmayan su. Eğer su içerisinde sertliğe sebep olan HCO3– iyonu ve buna bağlı katyonlar var...

Kimya

Dalton kanunu Nedir?

Dalton kanunu Birbirleriyle reaksiyon vermeyen gazların oluşturduğu karışımın basıncı, karışımda bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.

Kimya

İndirgen Nedir?

İndirgen Kimyasal reaksiyonlarda kendisi yükseltgenerek karşısındakini indirgeyen madde.

Kimya

Soygaz Nedir?

Soygaz Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisiz elementler. Periyodik tablodaki 8A grubu elementleri. İnert veya asal gaz olarak ta bilinirler.

Kimya

İzotop Nedir?

İzotop Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı ya da bir başka değişle atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlar.

Kimya

Uyarılmış hâl Nedir?

Uyarılmış hâl Temel haldeki bir elektronun, dışarıdan enerji verilerek daha kararsız olan bir dış yörüngeye çıkarılması hâli.

Kimya

Elektron yakalama Nedir?

Elektron yakalama Çekirdeğe en yakın bir enerji seviyesinden bir elektronun çekirdek tarafından yakalanmasıyla oluşan radyoaktif bozunma şekli.

Kimya

Lantanitler Nedir?

Lantanitler Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element.

Kimya

Ligand Nedir?

Ligand Kompleks iyonlarda merkez atomu saran komşu gruplardan her biri.

Kimya

Hacim Nedir?

Hacim Maddenin uzayda kapladığı boşluk.