Tagged: Kimya

Kimya

Ortalama serbest yol Nedir?

Ortalama serbest yol Bir gaz molekülünün ortalama olarak iki çarpışma arasında aldığı yol.

Kimya

Efüzyon Nedir?

Efüzyon Gaz moleküllerinin küçük bir delik aracılığıyla bir kaptan, daha düşük basınçlı ortama yayılmasıdır.

Kimya

İndirgenme Nedir?

İndirgenme Elementlerin elektron olarak bir değerlikten daha düşük değerliklere geçmesi.

Kimya

Nükleer reaktör Nedir?

Nükleer reaktör İçerisinde nükleer füzyon reaksiyonunun kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiği sistem.

Kimya

f–bloku Nedir?

f–bloku Periyodik tabloda f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme. Fahrenheit sıcaklık cetveli

Kimya

Atom numarası (Z) Nedir?

Atom numarası (Z) Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Ya da yüksüz (nötr) bir atomda çekirdeğin etrafındaki toplam elektronların sayısına eşittir.

Kimya

Katot ışın tüpü Nedir?

Katot ışın tüpü Uçlarında metal elektrot bulunan ve içerisine düşük basınçta gaz konulup elektronlara elektriksel gerilim uygulanmasıyla gaz örneğinin ışık...

Kimya

Radyoaktiflik Nedir?

Radyoaktiflik Çekirdeğinin kararsızlığından dolayı bir atomun kendiliğinden, sürekli olarak çeşitli ışımalar yaparak enerji yayması.

Kimya

Halojenler Nedir?

Halojenler Tuz yapıcı anlamına gelen ve periyodik tabloda, atomlarının son yörüngelerinde yedi elektron bulunduran elementlerin oluşturduğu 7A grubu.

Kimya

Oktet Nedir?

Oktet Bir atomun en dış enerji seviyesindeki elektron sayısının 8 olması hali.