Etiketler: Kimya

Kimya

Molar kütle Nedir?

Molar kütle 1 mol atom veya molekülün gram cinsinden ağırlığı.

Kimya

Fiziksel özellik Nedir?

Fiziksel özellik Erime noktası, kaynama noktası, renk, özkütle (yoğunluk) gibi maddenin iç yapısıyla ilgili olmayan özelliklerdir.

Kimya

Nükleer enerji Nedir?

Nükleer enerji Radyoaktif reaksiyonlar sonucu açığa çıkan enerji, atom enerjisi.

Kimya

Çözünen Nedir?

Çözünen Bir çözeltinin miktar olarak az bulunan bileşenleri

Kimya

Elektron dağılımı Nedir?

Elektron dağılımı Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi.

Kimya

Elektronegatiflik Nedir?

Elektronegatiflik Bir molekül içerisindeki atomun elektronları kendine doğru göreceli çekme kabiliyeti.

Kimya

Çekirdek Nedir?

Çekirdek Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge.

Kimya

Katı Nedir?

Katı Belirli kütle, hacim ve şekli olan içine girdiği kabın şeklini almayan madde hali.