Tagged: Kimya

Kimya

Tuz Nedir?

Tuz Asitler ile bazların reaksiyonu sonucu oluşan ürün.

Kimya

Bozunma serisi Nedir?

Bozunma serisi Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

Kimya

Avogadro kanunu Nedir?

Avogadro kanunu Aynı sıcaklık ve basınçta bulunan tüm gazların eşit sayıda molekülleri, eşit hacimdedir.

Kimya

Erime noktası Nedir?

Erime noktası Katı hâldeki maddenin sıvı hâle geçtiği sıcaklık noktası.

Kimya

Işık hızı Nedir?

Işık hızı Bütün elektromanyetik dalgaların boşluk kabul edilen, maddeden arınmış ve havası boşaltılmış ortamda 3.108 m/s lik bir hızla ile...

Kimya

Konsantrasyon Nedir?

Konsantrasyon Çözeltide çözünmüş olan göreceli madde miktarıdır. Düşük konsantrasyonlu çözeltilere seyreltik, yüksek konsantrasyonlu çözeltilere derişik çözelti denir.

Kimya

Atmosfer basıncı Nedir?

Atmosfer basıncı Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava basıncı 1 Atmosfer basıncı (1 atm)