Etiketler: Kimya

Kimya

Proton Nedir?

Proton Atomun çekirdeğinde bulunan kütlesi 1 akb lik +1 yüklü atom altı parçacıkları.

Kimya

Allotrop Nedir?

Allotrop Fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar birbirinin allotropudur.

Kimya

Kaba formül Nedir?

Kaba formül Bir bileşikteki elementlerin sadece cinsini ve oranını belirten en basit formül.

Kimya

Kimyasal formül Nedir?

Kimyasal formül Bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şekli.

Kimya

Kaynama noktası Nedir?

Kaynama noktası Bir sıvının buhar basıncının, açık hava basıncına eşit olduğu andaki sıcaklık değeri.

Kimya

Bazik oksit Nedir?

Bazik oksit Suda çözündüğünde bazik çözelti oluşturan ya da asit ve asit oksitlerle reaksiyona girerek tuz oluşturan metal oksididir.

Kimya

Damıtma Nedir?

Damıtma Bir sıvıyı buharlaştırıp, oluşan buharını yoğunlaştırarak ayrıştırma işlemi.

Kimya

Fisyon (Bölünme) reaksiyonu Nedir?

Fisyon (Bölünme) reaksiyonu Ağır bir çekirdeğin daha küçük çekirdeklere dönüşmesi. Bu sırada bir kaç nötron ile çok büyük miktarda enerji...