Başlangıç » Etiket Arşivi Kimya

Tag Archives: Kimya

Ekstraksiyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir karışımdaki katı ya da sıvının, dışarıdan eklenen bir çözücü yardımı ile karışımdan uzaklaştırılması işlemidir. Çok tuzlu bir peynirin bir sure suda bekletilerek tuzun bir kısmının suya geçmesini sağlamak gibi. ...

Dekantasyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Flotasyon ile bir madde ayrıldıktan sonra sıvının dibine çökmüş olan katılar ayrılmak istenirse, sıvı yavaş yavaş başka bir kaba aktarılır. Böylece dipteki katı madde kapta kalır. Bu ayırma yöntemine dekantasyon denir. Dekantasyon işlemi sıvı-sıvı he...

Flotasyon Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Suda çözünmeyen katı-katı karışımı suya atılır.Yoğunluğu sudan büyük olan madde dibe çökerken yoğunluğu sudan küçük olan madde suyun yüzeyine çıkar. Su kaptan taşarken yüzeyindeki maddeleride başka bir yere taşımış olur.Bu şekilde bir maddenin yüzdür...

Hidroliz Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Suyun hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışması olayına hidroliz denir. Hidroliz tepkimeleri ise su moleküllerinin parçalanmasıyla oluşan H+ ve OH– iyonlarının diğer maddeler ile etkileştiği tepkimelerdir. ...

Kondenzasyon Polimerleşmesi Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İki molekül tepkimeye girerek büyük bir molekül oluştururken H2O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında gerçekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi denir. Zincirleme kondenzasyon tepkimelerinden oluşan tepkimeye kondenzasyon polimerleşmesi ...

Dimer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Monomerler farklı sayılarda bir araya gelerek büyük moleküller oluşturur.İki monomerden oluşan moleküle dimer denir. ...

Monomer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir polimeri oluşturan en küçük moleküle monomer adı verilir. Monomerlerin bir araya gelmesi bir kimyasal tepkimedir. ...

Polimer Nedir?

20 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Küçük moleküllerin birbirine bağlanmasıyla büyük moleküller meydana gelmesine polimer denir. Proteinler, nişasta, selüloz, ipek doğal polimerlere örnektir. ...

Yükseltgenme nedir?

24 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yüksüz bir atomun elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelmesine ya da negatif yüklü bir iyonun yüksüz hale gelmesine yükseltgenme denir. ...