Tagged: Kimya

Kimya

Metal Nedir?

Metal Kimyasal reaksiyonlarda pozitif değerlik alan ve kendine has bir kakım özellikleri olan element.

Kimya

Bileşik oksit Nedir?

Bileşik oksit Aynı katyonun farklı iki değerlik aldığı oksitlerinin bir araya gelmiş hali. Örneğin; Fe3O4, FeO, Fe2O3 vd.

Kimya

Charles kanunu Nedir?

Charles kanunu Sabit basınç altında bir miktar gazın, hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.

Kimya

Difüzyon Nedir?

Difüzyon Bir gazın havada veya başka bir gaz içinde yayılması.

Kimya

Molarite Nedir?

Molarite Bir litrede çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısı.

Kimya

Yüzde verimi Nedir?

Yüzde verimi Bir kimyasal tepkimeden elde edilen ürünün aynı tepkimeden kuramsal olarak elde edilebilecek ürün miktarına bölünerek bulunan ve yüzde...

Kimya

Sabit Nedir?

Sabit Bir fiziksel niceliğe ait değişmez değer. Örneğin