Başlangıç » Etiket Arşivi Madencilik (page 10)

Tag Archives: Madencilik

Aisi-doe yöntemi nedir?

8 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Ham demir ve çelik arasında bir yerde sıvı metal üretmeyi amaçlayan yeni bir teknoloji. Bu yöntemin amacı, yüksek fırın, oksijen konverterine ilaveten sinter ve kok fabrikalarını ortadan kaldırarak sıcak metal üretimi yapmaktadır. AİSİ-DOE yönteminde...

Azot oksitleri (N2O, NO, NO2) nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Kömür yangını gazlarında, patlamayan lağımlarda ortaya çıkan, nefes almada boğucu ve yakıcı bir etki yapan ve genel bir ifade olarak “ Nitros” adı verilen gaz maddeler. Nitros gazları meyanında bazen yangın gazlarında bulunan esasen renksiz fakat hav...

Azot (N) nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Nefes almada herhangi bir etkisi olmayan renksiz, kokusuz, lezzetsiz, atom numarası 7, atom kütlesi 14,006 olan havaya göre yoğunluğu 0,97, kaynama noktası -210°C ( O°C ve 760 mm cıva basıncı altında), yoğunluğu 1,2505 kg/m3 olan kimyasal element ( g...

Azimut nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Gözlem yapılan nokta ile gözlenen noktadan geçen doğrunun içinde bulunduğu dik düzlemin, saat ibresinin hareketi yönünde gözlem yapılan nokta ile küzey istikametinin içinde bulunduğu dik düzlem (meridyen düzlemi) arasındaki yatay açı. Semt açısı. Yön...

Az bulunan önemli metaller nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Volframit (Fe, Mn) WO4, Şelit (Ca WO4) Vanadinit [ Pb5 (Vo4)3 Cl ], Molibdenit (MoS2), kolonbit (Fe,Mn) Cb2O6 ve tantalit (Fe,Mn) Ta2O6, Beril Be3Al2 (SiO3)6. Monazit Ce PO4 gibi minerallerinden elde edilen metaller. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Gü...

Aytaşı nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mavimsi gri renkte ve çok iyi cila tutan bir feldispat türü. Adular, sanidin ve bazı plajyoklasların iyi ışık karşısında tatlı ışıldama gösteren çeşitleri, bu şekilde isimlendirilir. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırl...

Ayrılım yüzeyi nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mermer işletmeciliğinde katsal taşların massın içindeki katlar arası yüzeyleri. Massın kırılması bu yüzeyde kolay olur. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğ...

Ayrık kayaç nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sular tarafından sürüklenen ve alüvyon adı verilen kum, mıcır, çakıl, vb. parçalardan ibaret kayaç. Rüzgarların sürüklediği kumlar ile buzullar tarafından taşınan morenler ve avare bloklar ve dağ yamaçlarında biriken molozlar da ayrık kayaçlardır. Ka...

Ayıklama nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Zenginleştirmeye tabi tutulan cevherin veya kömürün ya içindeki yabancı maddelerin veya cevher veya kömürün el ile seçilmesi. Tavuklama. Krible. Triyaj. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde y...

Aynalı gönye nedir?

18 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Birbirini 45° lik bir açı ile kesen iki aynadan oluşan bir topoğrafik ölçü cihazı. Düz ve hafif meyilli arazide bir noktadan belirli bir doğruya dik çizmek için kullanılır. Prizma, mimari gönye, çift beşgen prizma. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güng...