Başlangıç » Etiket Arşivi Madencilik (page 20)

Tag Archives: Madencilik

Akma şeklinde heyelan nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İçinde plastik fakat daha ince ve akıcı bir formasyon bulunan kitlede genellikle sızan suların etkisi ile ani olarak oluşan —> Heyelan türü. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “M...

Akis çivisi nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Mermer ocaklarında, mermer blokların sedimantasyon istikametinde yırtılmalarını temin için kullanılan, genellikle otomobil akslarından yapılan, 5-8 cm. çapında, yaklaşık 30 cm. uzunluğunda, ucu yassı ve keskin çelik çivi. Kaynak: Muammer Öcal, Gültek...

Akik nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Üstü şeritli veya çeşitli renkli bir —> Kalsedon. Kayacın meydana gelişine göre şeritler birbirine paralel veya dalgalı olur. Akik sun’i olarak renklendirilebilir. Fosilleşmiş odun, akik haline gelmiş odundur. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve...

Akifer nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Yeraltı suyunu taşıyan geçirimli (sutaşır) katman. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Akışkan yataklı yakma sistemi nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Toz halindeki katı yakıtların kolay bir şekilde yakılabilmesi için geliştirilmiş katı yakıt yakma kazanının çalışma düzeni. Kazana hava akımı yardımı ile toz kömür üflenip alttan üflenen hava ile de yatak hareketli tutulmak suretiyle kömürün diğer si...

Akım şeması nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Madencilikte uygulanan zenginleştirme işlemlerinde, tuvönan girdiye uygulanan prosesin çeşitli aşamalarında kullanılan cihazları sembollerle gösteren diyagram. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Site...

Akımla klasifikasyon nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkan ortam içerisinde tane iriliğine göre sınıflandırma işlemi. Bu ortam gaz veya sıvı olabilir. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir ...

Akışkan yataklı yakıcılar nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Akışkan yataklı yakma sistemi, kömür yakma sistemleri, yanma. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 12/04/2010). ...

Akaçlama nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ocakta biriken suların boşaltılması. Açık işletmelerde şev güvenliği için suyun araziden boşaltılması. Drenaj. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nden de...

Ajüstör nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Ocaklarda su, havalandırma, basınçlı hava borularının takılıp sökülmesini, tulumba, vinç, pervane, oluk gibi küçük yeraltı makinelerinin günlük onarım ve bakım işlerini yapan işçi. Makinist. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ü...

Ajur nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Maden işletmelerinde hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların usullere uygun olarak ölçülmesi sonunda ocak haritalarına işlenmesi. —> Ocak planları. Kaynak: Muammer Öcal, Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladı...

Ağır soda külü nedir?

17 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişen—>Soda külü. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidratasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz içeren serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen, genel olarak toz oranının ...