Başlangıç » Etiket Arşivi Madencilik (page 3)

Tag Archives: Madencilik

Ajüstör nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ocaklarda su, havalandırma, basınçlı hava borularının takılıp sökülmesini, tulumba, vinç, pervane, oluk gibi küçük yeraltı makinelerinin günlük onarım ve bakım işlerini yapan işçi. —> Makinist. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü G...

Ajur nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Maden işletmelerinde hazırlık ve istihsal işlerinde yapılan her çeşit imalata ait aşamaların usullere uygun olarak ölçülmesi sonunda ocak haritalarına işlenmesi. —> Ocak planları. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırlad...

Aisi-Doe Yöntemi nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ham demir ve çelik arasında bir yerde sıvı metal üretmeyi amaçlayan yeni bir teknoloji. Bu yöntemin amacı, yüksek fırın, oksijen konverterine ilaveten sinter ve kok fabrikalarını ortadan kaldırarak sıcak metal üretimi yapmaktadır. AİSİ-DOE yönteminde...

Ağır soda külü nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişen—>Soda külü. Ağır soda külü üretimi, hafif soda külünün hidratasyonu ile sağlanır. Ağır soda külü düşük toz içeren serbest akışlı bir maddedir ve daha pahalı olmasına rağmen, genel olarak toz oranının ...

Ağır mayi ile ayırma nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Cevher  ve  kömür  hazırlamada  çok  yaygın  olarak  uygulanan, minerallerin  farklı  özgül  ağırlıklarından  yararlanan, basit  ve  yüksek  randımanlı  bir  zenginleştirme  yöntemi. Bu  yönteme  ağır  ortam  ayırması da  denir. Ağır  ortam  ayırması...

Ağır mayi nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sanayide ve laboratuarda cevher veya kömürdeki yabancı maddeleri, yoğunluk farkından istifade ederek ayırmada kullanılan, yoğunluğu sudan büyük homojen bir sıvı veya çözelti. Genel olarak sanayide ağır mayi elde etmek için çok ince toz haline getiril...

Ağırlık tiji nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Normal tijlerden daha kalın ve etli olan; takım dizisinde matkabın veya karotiyerin üzerinde bulunup matkabın üzerine baskı uygulayarak, formasyonun iyi kesilmesini sağlayan ve ayrıca takım dizisinde denge sağlayarak tehlikeli bükülmeleri ve sapmalar...

Ağırlık saati nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzerine verilen baskıyı doğrudan gösteren ölçü aleti. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nde...

Ağırlıklı ortalama nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmecilikle ilgili planlamada, fizibilite (işletilebilirlik) hesaplamalarında dikkate almak üzere; yapılan ölçüm, tenör veya ısıl değer gibi bulguları etkileyen yan faktörleri de dikkate alarak, bu bulguların farklı katsayılarla çarpımı sonunda el...

Ağır çamur nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sondajlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bentonitli çamura ince öğütülmüş barit ilave edilmek suretiyle elde edilen devridaim çamuru. Bu çamur basınçlı formasyonlarda kuyudan vuku bulacak erupsiyonları (fışkırma) ve göçükleri önlemek için kullanılır...

Ağır anfo nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karıştırılmasından elde edilen patlayıcı. Ağır ANFO’nun normal ANFO’ya üstünlükleri; suya karşı daha yüksek direnç, yoğunluk ve enerjide artış, daha yüksek randıman ve toplam patlatma maliyet...

Ağdalılık nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Akmazlık ya da  viskozluk  olarak da  bilinir. Sıvı  ya da  gaz  halindeki  bir  akışkanın  biçim değişikliğine, başka  bir  tanımla, bir  bölümünün  hemen  yanındaki  bir  bölüme  göre  yer  değiştirmesine  karşı  gösterdiği  direnç. Ağdalılık, akış...