Başlangıç » Etiket Arşivi Madencilik (page 4)

Tag Archives: Madencilik

Ağırlık tiji nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Normal tijlerden daha kalın ve etli olan; takım dizisinde matkabın veya karotiyerin üzerinde bulunup matkabın üzerine baskı uygulayarak, formasyonun iyi kesilmesini sağlayan ve ayrıca takım dizisinde denge sağlayarak tehlikeli bükülmeleri ve sapmalar...

Ağırlık saati nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sondaj kulelerinde bulunan ve kuyu dibinde çalışan matkabın üzerine verilen baskıyı doğrudan gösteren ölçü aleti. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğü”nde...

Ağırlıklı ortalama nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmecilikle ilgili planlamada, fizibilite (işletilebilirlik) hesaplamalarında dikkate almak üzere; yapılan ölçüm, tenör veya ısıl değer gibi bulguları etkileyen yan faktörleri de dikkate alarak, bu bulguların farklı katsayılarla çarpımı sonunda el...

Ağır çamur nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sondajlarda kullanılmak üzere hazırlanmış bentonitli çamura ince öğütülmüş barit ilave edilmek suretiyle elde edilen devridaim çamuru. Bu çamur basınçlı formasyonlarda kuyudan vuku bulacak erupsiyonları (fışkırma) ve göçükleri önlemek için kullanılır...

Ağır anfo nedir ?

9 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Dökme ANFO ve bir patlayıcı emülsiyonunun uygun bir oranda karıştırılmasından elde edilen patlayıcı. Ağır ANFO’nun normal ANFO’ya üstünlükleri; suya karşı daha yüksek direnç, yoğunluk ve enerjide artış, daha yüksek randıman ve toplam patlatma maliyet...

Ağdalılık nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Akmazlık ya da  viskozluk  olarak da  bilinir. Sıvı  ya da  gaz  halindeki  bir  akışkanın  biçim değişikliğine, başka  bir  tanımla, bir  bölümünün  hemen  yanındaki  bir  bölüme  göre  yer  değiştirmesine  karşı  gösterdiği  direnç. Ağdalılık, akış...

Ağaç vidası nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ağaç malzemeyi bağlamak için kullanılan konik gövdeli, havşe başlı, uzun hatveli (büyük adımlı), sivri uçlu özel vida. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün hazırladığı Etimaden Web Sitesinde yayımlanan “Maden Terimleri Sözlüğ...

Ağaç tahnidi nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Maden ocaklarında kullanılan ahşah malzemenin, çabuk çürümesini önlemek ve böylece ömrünü uzatmak için koruyucu tuz eriyiği, kreozot, vb. maddelerle özel bir şekilde emprenye edilmesi. Kaynak: Muammer Öcal,  Gültekin Güngör ve Mahmut Şükrü Gök’ün haz...

Ağaç tahkimatlı ayak işletme metodu nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Arazinin bozuk, cevherin sağlam olmadığı taban ve tavanın tutulması icap eden —> Açık-, Rambleli- ve Anbarlı ayak işletme metotlarının uygulanmasına imkan olmayan maden yataklarında, direk fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok zengin damarlarda ve di...

Ağaç kasa nedir ?

8 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İlerletimli uzun ayakta, taban yollarına paralel olarak tavanı tutmak ve taban yolu tahkimatına destek olması amacıyla eski ağaçların (kullanılmış maden direklerinin) —> domuzdamı şeklinde düzenlenerek içinin taşla doldurulmuş hali. Ağaç kasalar, (ku...