Başlangıç » Etiket Arşivi Maliye (page 10)

Tag Archives: Maliye

Piyasa Yapıcı (Market Maker) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Piyasanın dürüst, düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak ve görevli olduğu sermaye piyasası araçlarında likit ve sürekli bir piyasanın oluşmasını sağlamak için kendi nam ve hesabına çift taraflı kotasyon vermekle yükümlü olan aracı kuruluştur. Kaynak:...

Piyasaya Göre Ayarlama (Marking to the Market) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Vadeli işlem sözleşmesinde pozisyon alındığı tarihten itibaren cari uzlaşma fiyatı ile bir önceki gün piyasada oluşan uzlaşma fiyatı arasındaki farkın, açık pozisyon sahiplerinin hesaplarına yansıtılmasıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üni...

Piyasa Fiyatı (Market Price) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Sermaye piyasası aracının arz ve talebinin karşılaşması sonucu oluşan fiyatıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Piyasa Emri (Market Order) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Menkul kıymet alım satımında en iyi piyasa fiyatından işlemin gerçekleştirileceği emir türüdür. Bu tür emrin en büyük avantajı, emrin hemen yerine getirilebilme olanağıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, ...

Piyasa (Market) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

İtalyanca “piazza” kelimesinden dilimize geçmiştir. Genel anlamda mal veya hizmet satıcılarının arzı ile bunları satın almak isteyenlerin taleplerinin karşılaşmasını ve fiyatların oluşumunu ifade eder. Arz ve talebin karşılaşması çeşitli şekillerde o...

Özel Sektör Tahvilleri (Private Sector Bonds) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Vadeleri en az iki yıl olmak üzere serbestçe belirlenebilir ve sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Kupon ödemeleri yılda 1,2 ya da 4 defa olabilir. Kaynak: “Borsa Terimleri...

Özel Denetleme (Special Auditing) Nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Menkul kıymetlerin halka arzı için kayda alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran veya Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında olup, birleşme, devir veya tasfiye durumunda bulunan anonim ortaklıklar ile aracı kurumlar ve yatırım ortaklıklarından ...

Ödenmiş Sermaye (Paid in Capital) Nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Esas sermaye sistemine tabi ortaklıklarda, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin nakden ödenmiş kısmıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Ortalama Teminat (Average Collateral) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Üçer aylık hesaplama dönemlerinde tüm Borsa üyeleri için hesaplanan oransal teminat tutarlarının basit ortalamasıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010. ...

Opsiyon Pirimi (Option Premium) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Opsiyon sözleşmesinin satın alan tarafın önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatından belli miktarda bir kıymeti belli bir tarihte, veya öncesinde satın alma veya satma hakkını elde etmek amacıyla opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödediği fiyattır. Ka...

Opsiyon Sözleşmesi (Option Contract) nedir?

30 Nisan 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli miktarda bir malı, menkul kıymeti veya finansal göstergeyi belli bir fiyattan ileride önceden belirlenmiş bir tarihte veya öncesinde alma veya satma hakkıdır. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret ...