Tagged: Maliye

Borsa

Kotasyon (Listing) nedir?

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır. Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması ile şirketin Borsa tarafından gerekli görülen şartları...

Borsa

İşlem Birimi (Trading Unit) nedir?

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder. İşlem birimi...

Borsa

Fiyat Önceliği (Price Priority) nedir?

Hisse Senetleri Piyasası’nda daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, daha düşük...

Borsa

Hizmetler Endeksi (Services Index) nedir?

Hizmetler sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir. Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”,...

Borsa

İflas (Bankruptcy) nedir?

Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi:...

Borsa

Birincil Piyasalar (Primary Market) nedir?

Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, menkul kıymetlerin ihraççı kuruluşlarca tasarruf...

Borsa

Borsa Eksperleri (Stock Exchange Experts) nedir?

Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin...

Borsa

Borsa Üyeleri (Stock Exchange Members) nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi ve Borsa’dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Klubü Web...

Borsa

Finansman Bonoları (Commercial Papers) nedir?

İhraççıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır.Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç...