Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 3)

Tag Archives: Mantık

Ters Döndürme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir önermenin niteliğini değiştirmeden öznesinin olumsuzunu yüklem; yüklemin olumsuzunu da özne yaparak eşdeğer önermesini bulma işidir. ...

Düz Döndürme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Önermede özne-yüklem ilişkisi özne merkezli ele alınır. Ancak düz döndürmede önermelerin olumluluğuna ya da olumsuzluğuna dokunmadan özne ve yüklemin yerleri değiştirilerek eşdeğeri bulunur. Bütün A’lar, B’dir. ...

Döndürme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Döndürme, önermelerle eşdeğerli olan başka önermelerin çıkartılmasıdır. Döndürme yapılırken temel amaç, özne ve yüklemin yerlerini değiştirerek eşdeğer ifadeler yaratmaktır. Böylece önermelerin doğruluk değeri araştırmaları daha rahat yapılabilmekted...

Çelişik Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznesi ve yüklemi aynı olan önermelerin hem nicelik hem de nitelik yönünden farklı olması durumudur. Çelişik önermeler arasında doğruluk değeri bakımından da bir zıtlık vardır. Buna göre önermelerden biri doğruysa diğeri zorunlu olarak yanlıştır. Örn...

Altık Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznesi ve yüklemi aynı olan önermelerin sadece niceliğinin faklı olması durumudur. Örneğin: “Bütün güzeller akıllıdır.” “Bazı güzeller akıllıdır.” “Hiçbir güzel akıllı değildir.”“Bazı güzeller akıllı değildir.” ...

Karşıt Önerme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznesi ve yüklemi aynı olan önermelerin sadece nitelik olarak farklılaşmasıdır. Nitelikleri değişen tümel önermeler Üst Karşıt; nitelikleri değişen tikel önermeler Alt Karşıt önermeler olur. Örneğin: “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” Üst “Hiçbir yol Roma...

Karşı Olma nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aynı terimlerle kurulmuş olan önermelerin, ya nicelik, ya nitelik ya da hem nicelik hem de nitelik olarak birbirlerinden farklı olmasına denir. Bu durumdaki önermeler, üç şekilde incelenir. ...

Önermeler arası ilişkiler neyi kapsar?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Önermeler arasındaki ilişkilere bakmak için basit önermeler üzerinde inceleme yapmak gereklidir. Basit önermeler, bir özne ve yüklemden oluşur. Mantıkta özne “S” harfi ile (Subject) ve yüklem “P” harfi ile (Predicate) gösterilir. Önermelerin nitelikl...