Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 4)

Tag Archives: Mantık

Yargının Kipliğine Göre Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu tür önermelerin ortak özelliği basit önerme olmalarıdır. Öznenin yüklem ile ilişkisini bildirmektedir. Ancak, biçime değil de anlama göre değerlendirme yapıldığı için, kimilerince mantığın konusu dışında tutulmuştur. ...

Sınırlandırıcı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznenin yüklemde ifade edilen özelliği nereye veya ne zamana kadar taşıdığını/taşıyacağını belirten önermelerdir. İfade edilen anlamın tam tersini gizli olarak taşımaktadır. Örneğin : “Bu takım, son dört maçtır galibiyet yüzü görmedi.” (Dört maç önce...

Karşılaştırmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İçlerinde “en”, “en çok”, “daha çok” gibi ifadelerle kurulan önermelerdir. Bu önermelerde “Öznenin bulunduğu gruptaki diğer elemanlar yüklemin ifade ettiği özelliği barındırırlar.” ifadesi ile “ama özne, en çok barındırır.” ifadesi gizli olarak bulun...

Çıkarmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özne ve yüklemin birbirine “dışında”, “hariç” kavramlarıyla bağlanır. Böylece yüklemdeki eylem, öznenin dışında öznenin ait olduğu kaplamın geneline yayılmıştır. Bu önermelerde “yüklemin yüklediği özelliğin tam tersi öznede bulunur” ifadesi gizli ola...

Özgülü Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yükleminde bildirilen eylemin sadece özneye ait olduğunu bildiren önermelere denir. Bu önermelerde gizli bir “onların dışındakiler de bu özellik bulunmaz” anlamı vardır. Örneğin: “Bu matineye yalnız kadınlar girebilir.” (Kadın olmayanlar giremez.) “A...

Ekli Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu önermeler, “ama”, “fakat”, “mamafih”, “lakin” gibi eklerle birbirine bağlanmış basit önermelerden oluşur. Örneğin : “İstediğin yere kaçabilirsin; ama benden saklanamazsın.”“Herkes trenden indi; lakin o inmedi.” ...

Nedenli Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ön bileşenin, art bileşenin nedeni olduğu önermelerdir. Bu önermelerde bağlantı genelde neden bildiren “çünkü” bağlacıyla yapılır. Örneğin : “Hasta olacaksın; çünkü kendine hiç iyi bakmıyorsun.” “Gitmeni uygun bulmuyorum, yani gitmeni istemiyorum.” ...

Bağlantılı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birbirlerine olumlu ya da olumsuz olarak bağlanmış önermeler topluluğuna denir. Örneğin : “Bu yaz hem gezeceğim hem de bol-bol dinleneceğim.” (Olumlu – Bağlantılı)“Kışın ne gezdim, ne de dinlendim.” (Olumsuz – Bağlantılı) ...

Koşullu Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu önermeler, iki basit önermenin “ise” bağlacıyla birleştirilmesiyle oluşur. Bunun sonucunda “ön bileşen” ve “art bileşen” ortaya çıkar. Ancak bu birleştirmede eğer, bağlaç art bileşenin olup-olmama koşulunu ön bileşene bağlıyorsa Bitişik Koşullu Ön...

Bileşik Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Birden fazla yargı taşıyan önermelere denir. Bileşik önermeler, bileşikliği taşıdıkları eklerle açıkça belli olan önermeler ve bileşikliği hiç ek taşımadıkları için gizli olan önermeler olarak ikiye ayrılırlar. ...

Basit (Yüklemli, Kategorik) Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Şayet bir önerme, tek bir yargı taşıyorsa basit önermedir. Basit önermeler, sadece özne ve yüklemden oluşurlar. Ancak bazı durumlarda özne ve yüklem açıklamalı verilmiştir. Bunlara, Karmaşık Önermeler de denir. Yine de tek bir özne ve yüklem bulunduğ...

Olumlu ve Olumsuz Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Önermenin yükleminin niteliğine göre değerlendirilmesidir. Buna göre, şayet yüklem, özneye bir özellik ekliyorsa (“Ali, çalışkandır.”; “Pasta, çikolatalıdır.”; “Bütün kadınlar, güzeldir.”) Olumlu; şayet yüklem, özneden bir özellik çıkarıyorsa (“Ali, ...