Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 4)

Tag Archives: Mantık

Karşıt Önerme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznesi ve yüklemi aynı olan önermelerin sadece nitelik olarak farklılaşmasıdır. Nitelikleri değişen tümel önermeler Üst Karşıt; nitelikleri değişen tikel önermeler Alt Karşıt önermeler olur. Örneğin: “Bütün yollar Roma’ya çıkar.” Üst “Hiçbir yol Roma...

Karşı Olma nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Aynı terimlerle kurulmuş olan önermelerin, ya nicelik, ya nitelik ya da hem nicelik hem de nitelik olarak birbirlerinden farklı olmasına denir. Bu durumdaki önermeler, üç şekilde incelenir. ...

Önermeler arası ilişkiler neyi kapsar?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Önermeler arasındaki ilişkilere bakmak için basit önermeler üzerinde inceleme yapmak gereklidir. Basit önermeler, bir özne ve yüklemden oluşur. Mantıkta özne “S” harfi ile (Subject) ve yüklem “P” harfi ile (Predicate) gösterilir. Önermelerin nitelikl...

Yargının Kipliğine Göre Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu tür önermelerin ortak özelliği basit önerme olmalarıdır. Öznenin yüklem ile ilişkisini bildirmektedir. Ancak, biçime değil de anlama göre değerlendirme yapıldığı için, kimilerince mantığın konusu dışında tutulmuştur. ...

Sınırlandırıcı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Öznenin yüklemde ifade edilen özelliği nereye veya ne zamana kadar taşıdığını/taşıyacağını belirten önermelerdir. İfade edilen anlamın tam tersini gizli olarak taşımaktadır. Örneğin : “Bu takım, son dört maçtır galibiyet yüzü görmedi.” (Dört maç önce...

Karşılaştırmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İçlerinde “en”, “en çok”, “daha çok” gibi ifadelerle kurulan önermelerdir. Bu önermelerde “Öznenin bulunduğu gruptaki diğer elemanlar yüklemin ifade ettiği özelliği barındırırlar.” ifadesi ile “ama özne, en çok barındırır.” ifadesi gizli olarak bulun...

Çıkarmalı Önermeler nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özne ve yüklemin birbirine “dışında”, “hariç” kavramlarıyla bağlanır. Böylece yüklemdeki eylem, öznenin dışında öznenin ait olduğu kaplamın geneline yayılmıştır. Bu önermelerde “yüklemin yüklediği özelliğin tam tersi öznede bulunur” ifadesi gizli ola...