Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 5)

Tag Archives: Mantık

Anoloji nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İki şey arasındaki benzerliğe dayanarak biri hakkında verilen yargıyı diğeri hakkında da vermektir. Örnek: Dünyanın atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar. Merih’te de atmosfer vardır. O halde Merih’te canlılar yaşayabilir. Örnek: Türkiye de İta...

Tümdengelim nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel bir yargıdan özel durum hakkında yargıda bulunmaktır. Örnek: Tüm insanlar ölümlüdür. Ali insandır. O halde Ali ölümlüdür. ...

Tümevarım nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Tek tek yargılardan genel yargıya ulaşmak şeklindeki akıl yürütmedir. Örnek: Demir metaldir, ısıyı iletir. Bakır metaldir, ısıyı iletir. Altın metaldir, ısıyı iletir. O halde tüm metaller ısıyı iletir. ...

Kıyas ve Akıl Yürütme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Verilmiş önermelere dayanarak zihnin onlardan zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir. Örnek: Tüm insanlar ölümlüdür. Sokrates insandır. O halde Sokrates ölümlüdür. ...

Doğruluk Değeri nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir ifadenin doğrulanması veya yanlışlanması sonucunda önermeye yüklenen “Doğrudur” ya da “Yanlıştır” değerine denir. Yani doğruluk değeri, bir önermenin doğru olmasını gösterebildiği gibi, yanlış olmasını da gösterebilir. Doğruluk değeri te...

İçlem nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı özelliklerdir. En özel ifadeler, genel ifadelere göre daha çok içleme sahiptir. Örneğin: “Çikolatalı pasta” kavramı kendi bünyesinde “çikolatalı olma”, “hamur işi olma”, “cansız olma” ve “varlık olma” gibi birço...

Kaplam nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir kavramın kendi bünyesinde taşıdığı alt grupları o kavramın kaplamını belirtir. En genel ifadeler, özel ifadelere göre daha çok kaplama sahiptir. Örneğin: “Varlık” kavramı “canlı” ve “cansız” kavramlarını alt grubu olarak bünyesinde barındırır. “C...

Kavram nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Varlığın zihnimizde bıraktığı etkiyle oluşan izlenimlerdir. Bu izlenimler doğrudan varlığın taşıdığı özellikler olabileceği gibi varlığın taşıdığı özelliklerin tersine çevrilmiş hali de olabilir. Örneğin: Ölüm – ölümsüzlük gibi. Kaynak: Özgür Okul We...

Öncül nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Düşünsel işlemler (akıl yürütmeler) sonucunda yeni bir önermenin temeli olmuş önermelere denir. ...

Önerme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir yargı ifade eden ve bir doğruluk değeri alabilen ifadelere denir. İstek, emir, soru ve ünlem bildiren ifadeler, herhangi bir doğruluk değeri alamayacakları için önerme olarak değerlendirilmez. ...

Terim nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Kavramların dildeki söyleniş biçimleridir. Aynı zamanda, dilde tek başına anlam taşıyan en küçük birim olduğunu da söyleyebiliriz. ...

Tanım ve bölme nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir bütünün unsurlarına ayrılması veya bir bütünün tikellerine ayrılmasına bölme denir.Örnek: Suyun kendisini oluşturan hidrojen ve oksijen atomlarına bölünmesi. Burada bölümlerin her biri bütünden farklıdır. Diğer bölme ise, çizginin doğru çizgi ve ...