Başlangıç » Etiket Arşivi Mantık (page 7)

Tag Archives: Mantık

Mantık’ın ilkeleri nelerdir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özdeşlik ilkesi: Bir şey neyse odur. Bir şeyin kendisi olduğunu ifade eder. A, A’dır. Örnek: Ağaç, ağaçtır. Sembolik olarak p, p şeklinde gösterilir. Çelişmezlik ilkesi: Bir şey aynı anda hem kendisi hem de kendisi olmayan olamaz. Örnek: İnsan hem in...

Mantığın Konusu nedir?

30 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mantık doğru düşünmenin bilimidir. Ya da geçerli önerme ve çıkarımları araştıran bir bilimdir. Doğru düşünme kendini akıl yürütmede gösterir. Akıl yürütme, verilen yargılardan (öncüllerden) sonuç olarak yeni bir yargı çıkarma işlemidir. Doğru yani ma...

Tümden gelim (Dedüksiyon) nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles'e göre, zihin hakikati bu yol ile arar. Tümden gelim genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. Kısaca, genelden özele ve genelden genele uzanan düşünme biçimi olduğu ...

Mantık doğrusu nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Doğruluğu, gözlem ve deneyle değil, akıl aracılığı ile bilinen yargılardır. Mantıksal doğruluk önermelerin biçimiyle ilgilenir. Bazı durumlarda mantıksal doğruluk, kavramın kendi anlamından çıkar. “Hiçbir insan kedi değildir” önermesinde,...

Bilgi doğrusu nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Yargının nesnesiyle olan uygunluğudur. Yargı, nesnesine, yani gerçeğe uygunsa “doğru”, değilse “yanlış”tır. Örneğin; “Kar beyazdır” yargısı bilgi açısından doğrudur. Çünkü günlük yaşantımızda karın renginin beyaz o...

Mantık nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mantık, Arapça söz, konuşma anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise logictir. Grekçe logos sözcüğünden gelir. Logos; akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb. anlamındadır. Mantık terimi iki anlamda kullanılır. Doğru ...