Tagged: Mekatronik

Mekatronik

Mekatronik eğitimine ülkemizden örnekler

Ülkemizde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1993’ten bu yana uluslararası nitelikte ‘Uluslararası Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı’ düzenlemektedir. ODTÜ Eylül...

Mekatronik

Mekantronik eğitimine dünyadan örnekler

Japonya’da Tokyo Üniversitesi Mekano Enformatik Bölümü (Department of Mechano Informatics) ve Toyohaski Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği eğitimi vermektedir. Hong Kong Politeknik’...

Mekatronik

Otomotivde mekatronik sistemler

İlk otomobillerin yapımından günümüze kadar insanların ihtiyaçları doğrultusunda otomobillerde çok büyük gelişimler meydana gelmiştir. Bu gelişimler sonucunda otomobiller mekatronik sistemlerle...

Mekatronik

Mekatronik sistemler

Mekatronik bir sistemde veya üründe bulunabilen gerekli elemanlar arasında elektrik devreleri ve elemanlar (direnç, kapasitans, endüktans gibi), yarı iletkenler ve...

Mekatronik

Mekatroniğin uygulama alanları

Günümüzde mekanik sistemler mekatronik yaklaşımla elektromekanik sistemlere dönüştürülerek daha iyi sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Elde edilen mekatronik sistemler daha esnek, tasarımı...

Mekatronik

Otomotiv endüstrisinde mekatronik

Otomotiv endüstrisinde mekatronik sistemlerin çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı otomotiv mekatroniği, mekatroniğin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İletişim teknolojisinin gelişimiyle beraber...

Mekatronik

Mekatroniğin şematik tanımı var mıdır?

Mekatronik, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi bir kesişim mühendisliğidir. Şekil1, mekatroniğin bu mühendislik ve bilimlerin kesişiminin neresinde olduğunu göstermektedir. Şekilden...

Mekatronik

Mekatronik mühendislik felsefesi

Elektrik-elektronik, bilgisayar teknolojisi ve kontrol mühendisliği ile makine mühendisliğinin entegrasyonu; mühendislik ürünleri ile süreçlerinin geniş bir kesiminde tasarım, üretim ve...