Başlangıç » Etiket Arşivi Mekatronik

Tag Archives: Mekatronik

Mekatronik eğitimine ülkemizden örnekler

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ülkemizde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 1993’ten bu yana uluslararası nitelikte ‘Uluslararası Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı’ düzenlemektedir. ODTÜ Eylül 1994’ten bu yana mekatronik konusunda uluslararası nitelikte ‘Internat...

Mekantronik eğitimine dünyadan örnekler

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Japonya’da Tokyo Üniversitesi Mekano Enformatik Bölümü (Department of Mechano Informatics) ve Toyohaski Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği eğitimi vermektedir. Hong Kong Politeknik’ te (The City Polytechnic of Hong Kong) 1990 itibarıyla mekatronik...

Otomotivde mekatronik sistemler

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

İlk otomobillerin yapımından günümüze kadar insanların ihtiyaçları doğrultusunda otomobillerde çok büyük gelişimler meydana gelmiştir. Bu gelişimler sonucunda otomobiller mekatronik sistemlerle donatılmıştır. Mekatronik sistemlerin katkısıyla yüksek ...

Mekatronik sistemler

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mekatronik bir sistemde veya üründe bulunabilen gerekli elemanlar arasında elektrik devreleri ve elemanlar (direnç, kapasitans, endüktans gibi), yarı iletkenler ve elektronik malzemeler (diyot, transistör, köprü devreleri, güç elemanları gibi), veri ...

Mekatroniğin uygulama alanları

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Günümüzde mekanik sistemler mekatronik yaklaşımla elektromekanik sistemlere dönüştürülerek daha iyi sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Elde edilen mekatronik sistemler daha esnek, tasarımı ve programlanması daha kolay sistemler olarak karşımıza çı...

Mekatroniğin ve mekatronik mühendisliğinin doğuşu

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mekatronik ilk kez 1960’li yılların sonlarında Japonya’da Yaskawa elektrik şirketinde görev yapan bir mühendisin elektrik motorlarının bilgisayarla denetimini sağlanması amacıyla kullanılmıştır[8]. Ancak batıdaki tanımı, Japonya kadar çabuk olmamış, ...

Otomotiv endüstrisinde mekatronik

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Otomotiv endüstrisinde mekatronik sistemlerin çok yaygın olarak kullanılmasından dolayı otomotiv mekatroniği, mekatroniğin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İletişim teknolojisinin gelişimiyle beraber uzaktan kumanda edilebilen robot kolları, otomobille...

Mekatroniğin şematik tanımı var mıdır?

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mekatronik, yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi bir kesişim mühendisliğidir. Şekil1, mekatroniğin bu mühendislik ve bilimlerin kesişiminin neresinde olduğunu göstermektedir. Şekilden de anlaşılacağı gibi, mekatronik, elektronik, mekanik, bilg...

Mühendislik ve bilimlerin kesişiminde mekatronik

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Mekatroniğin çok fazla sayıda tanımı yapılmakta ancak, bunların hepsi temelde benzer görüşleri ifade etmektedirler. Bu tanımlardan en yaygın kullanılanı; Mekatronik: Makine, Elektrik/elektronik Bilgisayar ve kontrol teknolojisini eş amaçlı tümleşik (...

Mekatronik mühendislik felsefesi

25 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Elektrik-elektronik, bilgisayar teknolojisi ve kontrol mühendisliği ile makine mühendisliğinin entegrasyonu; mühendislik ürünleri ile süreçlerinin geniş bir kesiminde tasarım, üretim ve bakım yönünden çok önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu durum ...