Tagged: Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

Veri Madenciliği (Data Mining) nedir?

İstatistik veya yapay zeka yardımıyla verilerin analiz edilerek aralarında yeni bağlantılar kurulmaya çalışılması. Kaynak: “CRM Terimleri”, Verimax Yazılım.

Müşteri İlişkileri

Veri Ambarı (Data Warehouse) nedir?

Çeşitli veri tabanlarından çekilerek biçimlendirilen ve karar vermede kullanılan bilgi deposu. Kaynak: “CRM Terimleri”, Verimax Yazılım.

Müşteri İlişkileri

Pasif Sadakat (Passive Loyalty) nedir?

Müşterinin organizasyonla uzun bir süre işlem yapmaması veya daha iyi bir alternatif bulunmadığı için organizasyonla ilişkisini sürdürmesi. Kaynak: “CRM Terimleri”,...

Müşteri İlişkileri

Pareto İlkesi (Pareto Principle) nedir?

Ekonomide genel bir ilkedir. Firma gelirlerine uygulandığı zaman; firmaların gelirlerinin %80’ini, müşterilerinin %20’sinin sağladığını ifade eder. Kaynak: “CRM Terimleri”, Verimax...