Tagged: Müzik

Müzik

Koro önemi ve özellikleri

Koroda yer alan üyeler değişik kültürel düzeylerden gelmiş, ayrı yaradılışa sahip ve ayrı beklentiler içinde bulunabilir. Üyeler koroda bir araya...

Müzik

“A Capella” korolar nedir?

Koro; sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da...

Müzik

Koro nedir?

“Koro” kelimesinin kökeni eski Yunan kültürünün en önemli lehçelerinden biri olan “İonien” lehçesindeki “khoreia – horus” kelimelerinden türemiş olan “Khoros”...

Müzik

Müzik eğitimi ve öğretimi

İnsanların yaşantısında vazgeçilmez bir yere sahip olan müzik, Uçan (1997, s. 10) tarafından “duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir...

Müzik

Yaylı Çalgılar Nelerdir?

  Çalınırken, genellikle yayın kullanıldığı çalgılara yaylı çalgılar denir. Kemençe, kabak kemane, yaylı tambur v.b.yayla çalınan sazlar gurubuna girerler. Yaylı...

Müzik

Çalgı Eğitimi nedir?

Eğitim; bilim, teknik ve sanat alanlarında bireyleri ve toplumları en iyi bir biçimde yetiştirmeyi amaçlar. Çalgı eğitimi, müzik öğretmeni yetiştirmede...