Tagged: Müzik

Müzik

Koro önemi ve özellikleri

Koroda yer alan üyeler değişik kültürel düzeylerden gelmiş, ayrı yaradılışa sahip ve ayrı beklentiler içinde bulunabilir. Üyeler koroda bir araya...

Müzik

“A Capella” korolar nedir?

Koro; sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da...

Müzik

Koro nedir?

“Koro” kelimesinin kökeni eski Yunan kültürünün en önemli lehçelerinden biri olan “İonien” lehçesindeki “khoreia – horus” kelimelerinden türemiş olan “Khoros”...

Müzik

Yaylı Çalgılar Nelerdir?

  Çalınırken, genellikle yayın kullanıldığı çalgılara yaylı çalgılar denir. Kemençe, kabak kemane, yaylı tambur v.b.yayla çalınan sazlar gurubuna girerler. Yaylı...