Başlangıç » Etiket Arşivi Müzik

Tag Archives: Müzik

Koro önemi ve özellikleri

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Koroda yer alan üyeler değişik kültürel düzeylerden gelmiş, ayrı yaradılışa sahip ve ayrı beklentiler içinde bulunabilir. Üyeler koroda bir araya gelmekle seçkin bir ortamda soylu bir görevi kollektif olarak gerçekleştirme olanağını elde ederler. Her...

“A Capella” korolar nedir?

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Koro; sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen bir modele uygun olarak tek ya da çok sesli müzik yapıtlarını seslendirme – yorumlama amacıyla oluşturulan, etkinlikleriyle toplumun kültür ve sanat yaşamın...

Koro nedir?

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

“Koro” kelimesinin kökeni eski Yunan kültürünün en önemli lehçelerinden biri olan “İonien” lehçesindeki “khoreia – horus” kelimelerinden türemiş olan “Khoros” kelimesinden gelmektedir. Latince’de; “chorea”, sonraları “chorus”, İtalyanca’da; “coro”, İ...

Sınıf öğretmenliği bölümünde müzik eğitimi

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

1998-1999 Eğitim Öğretim yılından itibaren kullanılmaya başlanan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına göre müzik dersi, müzik I adıyla III. yarıyılda haftada 2 saat, müzik II adıyla IV. yarıyılda haftada 2 saat, müzik öğretimi adıyla da V. yarıyılda ...

Müzik eğitimi ve öğretimi

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların yaşantısında vazgeçilmez bir yere sahip olan müzik, Uçan (1997, s. 10) tarafından “duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerle işleyip anlatan estetik b...

Milli Eğitim’de müzik eğitimi ve öğretimi

4 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Bu temel amaçtan hareketle, bilim ve tekniğin özünü oluşturacak Sanat Eğitiminin de, önemi günümüz eğitim anlayışımız içerisinde gittikçe daha fazla yer almaktadır. Sanat Eğitiminin en önemli kollarından biri de Müzik Eğitimi ve Öğretimidir. Yıldız (...

Yaylı Çalgılar Nelerdir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

  Çalınırken, genellikle yayın kullanıldığı çalgılara yaylı çalgılar denir. Kemençe, kabak kemane, yaylı tambur v.b.yayla çalınan sazlar gurubuna girerler. Yaylı çalgılar (yaylı sazlar) ailesi denildiğinde ilk akla gelen ve bu aileyi oluşturan keman,...

Çalgı Eğitimi nedir?

13 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Eğitim; bilim, teknik ve sanat alanlarında bireyleri ve toplumları en iyi bir biçimde yetiştirmeyi amaçlar. Çalgı eğitimi, müzik öğretmeni yetiştirmede uygulanan programın çok önemli ve temel alanlarından biridir. Çalgı eğitimi; “Çalgı Öğretimi yoluy...