Başlangıç » Etiket Arşivi Organizasyon (page 20)

Tag Archives: Organizasyon

Uluslararası işletmecilik nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Genellikle bir ya da birden çok yabancı bağlı veya yan kuruluşu olan bir firma uluslararası yönetim faaliyetleriyle ilgili demektir. (arvind v. phatak, uluslar arası yönetim , (Çev. Atilla Baransel, Tomris Somay) , İşletme Fakültesi Yayını , no : 213...

Kurumsal kimlik nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir kurumun, rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bir bütünlük şeklindedir. (Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları – Ayla Okay & Aydemir Okay) ...

Vak’a nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir işletmeyle ile ilgili bir takım olayların özel ve somut bir halinin anlatımıdır. (Prof. Dr. Erol Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Liderlik nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme, bu amaçları gerçekleştirmek için onları ne yapacakları konusunda harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. (Eren, E., Yönetim ve Organizasyon, Beta Basın Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul,...

Seremoni nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Özel bir olay için bir araya gelen bir grubun yararı için yapılan planlanmış bir faaliyettir. (Prof. Dr. Erol Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Slogan nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir örgütün bir değerini, bir amacını, bir inancını ya da bir normunu başarı ile ifade eden kelime, satır veya cümledir. (Koontz, H. ve H. Weihrich, Management, Mcgraw – Hill, 1991, s.281.) ...

Sembol nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kültürün yerleşmesinde ve kökleşmesinde yardımcı olan, çalışanlar için anlam taşıyan bir nesne (cisim), resim, faaliyet ve olaydır. (Bartol, k.m. ve D.C. Martin, Management, Mcgraw – Hill, New York, 1991, s.104.)   ...

Örgüt kültürü nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir örgüt üyelerinin paylaştıkları anahtar değerler, standartlar,normlar,inançlar ve anlayışlar topluluğu olarak tanımlanabilir. (Daft, r.l. Management, Mcgraw – Hill, New York, 1992, s.75.) ...

Küreselleşme nedir ?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Artan sınır ötesi faaliyet ve anında uluslar arası iletişime imkan veren bilgi teknolojisi yardımıyla oluşan değişim sürecidir. Her malın iyisinin dünyanın her köşesinde bulunabilmesine yol açan bir oluşumdur. (Rosabeth Moss Kanter, World Class-Thiri...

Uluslararasılaşmak nedir?

2 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Ülke sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade etmektedir. (Prof. Dr.  Erol Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...