Tagged: Organizasyon

Uluslararası işletmecilik nedir?

Genellikle bir ya da birden çok yabancı bağlı veya yan kuruluşu olan bir firma uluslararası yönetim faaliyetleriyle ilgili demektir. (arvind...

Kurumsal kimlik nedir?

Bir kurumun, rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için felsefe, tasarım, iletişim ve davranışında oluşturduğu bir bütünlük şeklindedir. (Halkla İlişkiler Kavram Strateji...

Vak’a nedir?

Bir işletmeyle ile ilgili bir takım olayların özel ve somut bir halinin anlatımıdır. (Prof. Dr. Erol Eren – Stratejik Yönetim...

Liderlik nedir?

Bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme, bu amaçları gerçekleştirmek için onları ne yapacakları konusunda harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin...

Seremoni nedir?

Özel bir olay için bir araya gelen bir grubun yararı için yapılan planlanmış bir faaliyettir. (Prof. Dr. Erol Eren –...

Slogan nedir?

Bir örgütün bir değerini, bir amacını, bir inancını ya da bir normunu başarı ile ifade eden kelime, satır veya cümledir....

Sembol nedir?

Kültürün yerleşmesinde ve kökleşmesinde yardımcı olan, çalışanlar için anlam taşıyan bir nesne (cisim), resim, faaliyet ve olaydır. (Bartol, k.m. ve...

Örgüt kültürü nedir?

Bir örgüt üyelerinin paylaştıkları anahtar değerler, standartlar,normlar,inançlar ve anlayışlar topluluğu olarak tanımlanabilir. (Daft, r.l. Management, Mcgraw – Hill, New York,...

Küreselleşme nedir ?

Artan sınır ötesi faaliyet ve anında uluslar arası iletişime imkan veren bilgi teknolojisi yardımıyla oluşan değişim sürecidir. Her malın iyisinin...

Uluslararasılaşmak nedir?

Ülke sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade etmektedir. (Prof. Dr.  Erol Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası)