Başlangıç » Etiket Arşivi Organizasyon (page 31)

Tag Archives: Organizasyon

Arka Plan Bilgi (Background Information) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Performans denetiminin planlanması için yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen çalışma teklifi ve ön çalışma raporunda üst yönetimin değerlendirme yapabilmesi için bilmesi gereken ve konunun çerçevesini oluşturan inceleme hedefi, incelenecek alanlar, h...

Anlamlılık (Significancy) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Ele alınan konunun, raporun okuyucusunun yargılarını ve kararlarını ne ölçüde etkilediğinin değerlendirilmesidir. Anlamlılık dört faktöre dayanır. Harcama ve gelirlerin hacmi, oluşturacağı etki (sosyal, ekonomik ve çevresel), duyarlılık ve risk. Kayn...

Anket (Survey/Questionnaire) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Çok sayıda kişi ve kurumdan amaca uygun hazırlanan özel sorularla standardize bilgi toplamak için kullanılan yöntemdir. Performans denetiminde kullanılan kanıt toplama araçlarından birisidir. Anketler, bütün popülasyon hakkında tahminde bulunmak amac...

Analiz (Analysis) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Analiz, konunun, içeriğinin, anlamının ve eğilimlerinin daha açık anlaşılmasını sağlamak için denetim sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin analizi yapılarak yeni bir kanıt üretilmesidir. Rasyolar, yüzdeler, fayda-maliyet analizleri bazı analiz ...

Analitik Kanıt (Analytic Evidence) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerin analiz edilmesi sonucu elde edilen kanıtlardır. Çeşitli sayısal (nicel) teknikler, karşılaştırmalar, bilgisayar temelli sistem verileri, örnekleme ve kamuoyu araştırmaları bu tip kanıtlara dahildir. Kaynak: P...

Ana Dosya (Master File) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Denetimleri destekleyen temel referans belgeleri olarak, denetim ekipleri tarafından tutulan dosyalardır. Her yıl güncelleştirilen bu dosyalarda, denetlenen kurumun profilini veren genel bilgiler yer alır: Organizasyon yapısı, İlgili yasa, yönetmelik...

Amaç (Aim) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel anlamda, başarmak için niyetlenilen şeydir. Performans denetiminde, bir faaliyet veya programın, belirlenen bir sorumluluk alanına ilişkin olarak, belirli zaman sürecinde gerçekleştirilmesi planlanan ulaşım düzeyidir. Belirlenen sorumluluk alan...

Ağ Analizi (Network Analysis) nedir?

5 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir hizmetin tamamlanması için gerekli olan faaliyetleri bir diyagramla gösterir. Model oluşturma tekniklerindendir. Bu teknik, bir projenin kaynaklarının ve süresinin, bölümlere ayrılmasını veya bir faaliyet planının daha küçük işlere bölünmesini am...