Tagged: Organizasyon

Zayıf olma nedir?

İşletmenin bir şeyi mevcut ve potansiyel rakiplerinden daha yetersiz biçimde yapabilme niteliğinde bulunmasıdır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim...

Güçlü olma nedir?

İşletmenin bir faaliyeti o sektördeki mevcut ve potansiyel rakiplerine göre daha iyi yapabilecek kuvvette olmasıdır. (Prof. Dr. Erol  Eren –...

Tecrit (Ayırma) stratejisi nedir?

İşletmenin birden fazla stratejik iş birimi  varsa , işlevi kötüye giden pazarı daralan ve kar yapmayanı elden çıkarma yollarını aramadır....

Otonomi nedir?

İşletmenin geleceğine  hakim olmayı gerektiren bir amaçtır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası)

Revalüasyon nedir?

Bir ülke parasının diğer yabancı ülke paraları karşısında değerinin yükseltilmesidir. (Coulter, M., Strategic Management  İn Action, Second Edition, Prentice Hall,...

“Devalüasyon” nedir?

Bir ülke parasının diğer yabancı ülke paraları karşısında değerinin düşürülmesidir. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası)

Çevresel taramalar nedir?

Örgütün üst hiyerarşik kademesindeki yönetim kurulu üyeleri, tepe yöneticileri, stratejik planlamadan sorumlu kimseler, işletmenin çevresinden kaynaklanan tehditler, tehlikeler ve beklenmedik...

Plan nedir?

Amaçlara ulaşmak için araçlar ve yolların kararlaştırılması ve kabaca neyin nasıl yapılacağının saptanmasıdır. (A.G.E., S. 110)

Strateji nedir?

İleride meydana gelebilecek bütün durumların önceden tahmin edilemediği kısmi belirsizlik koşullarında alınan, şirketin bütününü ilgilendiren karar türüdür. (Ansolf, 1., Strategie...

Misyon nedir?

Örgütlerin varlık nedenlerini açıklamak veya işletmelerin kendilerini ne tür bir işletme olarak göstermek istedikleri hususuna verilen isimdir. (Wright, Pringle, Knoll...