Başlangıç » Etiket Arşivi Organizasyon (page 31)

Tag Archives: Organizasyon

Zayıf olma nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin bir şeyi mevcut ve potansiyel rakiplerinden daha yetersiz biçimde yapabilme niteliğinde bulunmasıdır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Güçlü olma nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin bir faaliyeti o sektördeki mevcut ve potansiyel rakiplerine göre daha iyi yapabilecek kuvvette olmasıdır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Tecrit (Ayırma) stratejisi nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin birden fazla stratejik iş birimi  varsa , işlevi kötüye giden pazarı daralan ve kar yapmayanı elden çıkarma yollarını aramadır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Otonomi nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İşletmenin geleceğine  hakim olmayı gerektiren bir amaçtır. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Revalüasyon nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir ülke parasının diğer yabancı ülke paraları karşısında değerinin yükseltilmesidir. (Coulter, M., Strategic Management  İn Action, Second Edition, Prentice Hall, S.94.) ...

“Devalüasyon” nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Bir ülke parasının diğer yabancı ülke paraları karşısında değerinin düşürülmesidir. (Prof. Dr. Erol  Eren – Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası) ...

Çevresel taramalar nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Örgütün üst hiyerarşik kademesindeki yönetim kurulu üyeleri, tepe yöneticileri, stratejik planlamadan sorumlu kimseler, işletmenin çevresinden kaynaklanan tehditler, tehlikeler ve beklenmedik sürprizler ile çevresel fırsat ve tehlikelerin farkına var...

Plan nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Amaçlara ulaşmak için araçlar ve yolların kararlaştırılması ve kabaca neyin nasıl yapılacağının saptanmasıdır. (A.G.E., S. 110) ...

Strateji nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

İleride meydana gelebilecek bütün durumların önceden tahmin edilemediği kısmi belirsizlik koşullarında alınan, şirketin bütününü ilgilendiren karar türüdür. (Ansolf, 1., Strategie Du Development  De I’Entreprise, S. 88-89.)   ...

Misyon nedir?

11 Mayıs 2011 Nedir Yorum Yaz

Örgütlerin varlık nedenlerini açıklamak veya işletmelerin kendilerini ne tür bir işletme olarak göstermek istedikleri hususuna verilen isimdir. (Wright, Pringle, Knoll Strategic Management, Allyn Bacan,  1992, S. 46.) ...