Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 10)

Tag Archives: Özel Eğitim

Doğum öncesinde oluşan genetik odaklı engellilik

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Bazı engellilik durumları, çocuğa anne-babasından kalıtım yoluyla, diğer bir deyişle, genetik olarak geçen özelliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin, bir zihin engellilik türü olan fenilkötünüri (PKU), genetik bir bozukluktan kaynaklanır ve feni...

Doğum öncesinde oluşan engelli nedenleri nelerdir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Genetik nedenler: Bazı engellilik durumları, çocuğa anne-babasından kalıtım yoluyla, diğer bir deyişle, genetik olarak geçen özelliklere bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin, bir zihin engellilik türü olan fenilkötünüri (PKU), genetik bir bozukluktan k...

Engelli oluş nedenleri

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Engelli oluş nedenleri, pek çok ölçüte göre sınıflandırılabilir. Üç sınıfa ayrılır. Bunlar; Doğum öncesinde oluşan nedenler Doğum anında oluşan nedenler Doğum sonrasında oluşan nedenler Kaynak: Doç. Dr. Gönül Kırcaali-İftar, Editör: Prof. Dr. Süleyma...

Engel nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Engel, özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. Özürlü, örneğin gözleri görmeyen bir birey, eğer eğitim ortamında, günlük yaşamda, iş yaşamında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya değilse, bu bi...

Özür nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Özür, bedenin belli bir bölümünün (örneğin, bacaklar) ya da organının (örneğin, gözler) işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Özüre bağlı olarak kişi, çoğu kişinin duyduğu gibi duyamayabilir, göremeyebilir ya da öğrenemeyebilir. Bu sın...

Özel eğitim nedir?

4 Haziran 2010 Nedir Yorum Yaz

Özel eğitim, ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür. Kaynak: Doç. Dr. Gönül ...

İşgücü Vasfı Taşımayan Özürlüler nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Gerek fiziki (bedeni), gerekse akli-ruhi sebeplerden (yetersizliklerden) dolayı çalışma gücüne ve iktidarına sahip olmayan özürlü nüfus gruplarıdır. Bu gruba bakıma muhtaç yatalak hastalar (özürlüler), daimi iş göremez duruma düşmüş malul işçiler, do...

ICIDH-10 nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

“International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps”: Sakatlıklar, Yetersizlikler ve Engelliklerin Uluslar Arası Sınıflandırılması. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından 1980 yılında özürlülük boyutlarının sınıflandırılmasına yönelik...