Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 10)

Tag Archives: Özel Eğitim

Evde Bakım Hizmeti nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

(Uzman) bakıcı tarafından ev içinde yürütülen kişi odaklı temel (öz) bakım ve ev idaresine yönelik günlük hizmetlerdir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nd...

Erken Teşhis Hizmetleri nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

0–6 yaş arası bebeklik, erken çocukluk ve okul öncesi döneminde meydana gelen veya meydana gelebilecek fiziki ve zihni gelişim geriliklerinin erken tanı edilerek, erken müdahale ile özrün önlenmesi ve erken başlanan rehabilitasyon hizmetleridir. Kayn...

Engellilik nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Herhangi bir sosyal kesimin (özürlüler, yaşlılar, hastalar ve genelde dezavantajlı gruplar) beden, zihin, duygu ve(ya) ruhlarında karşılaştığı değişik sorunlar, fonksiyonel sınırlamalar (yetersizlikler) sonucunda sosyal hayata yeterince uyum sağlayam...

Engelli nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Belli bir sosyal kesimin (özürlüler, yaşlılar, hastalar ve dezavantajlı gruplar), sosyal, mimari, ekonomik, kültürel ve(ya) tıbbi düzenlemelerin ve imkanların yetersiz olmasından dolayı eşit şartlarda toplum hayatına tam olarak katılamamalarıdır. Eng...

Davranış Tıbbı nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sağlık ve hastalıkla ilgili bilgi ve tekniklerin geliştirilmesi ve bütünleştirilmesi ve bu bilgi ve tekniklerin koruma, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon için kullanılmasıyla ilgili birlikte psikoloji, sosyoloji ve sağlık eğitimi alanlarının bir araya...

Davranış Tedavisi nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sosyal pedagoji çerçevesinde yeni bir öğrenme-öğretme süreci ile daha önceden öğrenilmiş-öğretilmiş bazı olumsuz davranışların değiştirilmesini hedefleyen bir sosyal tedavi yöntemidir. Davranış Terapisinin Alanları: 1.) Davranış bozukluğu sergileyen ...

Davranış Tahmini nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsan münasebetlerinin bir anlamda garantisi olan davranış tahmini, kimin, ne zaman, nasıl davranacağını önceden az veya çok kestirebilmek veya doğruya çok yakın olarak bilmektir. Yorum: Davranış tahmini güçlü olan bir insan, tanıdığı bir kişinin düş...

Davranış Sapması nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Bir insanın veya sosyal grubun, sosyal değerlere aykırı biçimde davranmasıdır. Normal davranış kalıplarından sapmadır. Davranışın kötü ve adaletsiz olmasıdır. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yay...

Davranış Kültürü nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Değerlerin ihtiva ettiği sosyo-kültürel ve manevi unsurların, fert ve gruplar tarafından benimsenmeleri ve şuurlu davranışlarıyla bunları, anlamlı ve güzel bir şekilde hayata yansıtmalarıdır. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış v...

Davranış Kalıbı nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Töre, örf, adet, gelenek, görenek gibi toplumda geçerli bazı değerlerin, sosyal hayatta etkin olması dolayısıyla genellikle alışkanlık haline gelmiş tek biçim sosyal faaliyetlerdir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsi...

Davranış Ekolleri nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Davranışların hangi sebeplerden ötürü ortaya çıktığı konusunda farklı psikolojik ve sosyo-kültürel görüşler ileri süren sosyal teoriler. Davranışların, (sosyologlara göre) ya sosyal yapıya (sosyal gruba) bağlı olarak ya da (psikologlara göre) bireyse...

Davranış Bozukluğu nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Sağlıklı bir biçimde sosyal münasebet kuramama, toplumsal kurallara uyum sağlayamama, toplum içindeki tutum ve davranışların mantıklı ve tutarlı olmaması ve genel olarak kişinin, değişik sebeplerden dolayı toplum hayatında yeterince sosyalleşememesid...