Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 16)

Tag Archives: Özel Eğitim

Bakım Heyeti nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Müracaatı yapılan yardıma ve bakıma muhtaç kişinin içinde yaşadığı evde (veya kurumda) bakım teşhisine yönelik gözlemler yapmak ve bakım raporu hazırlamak ile görevli kuruldur. Bakım Hizmet Türleri: Bakım güvencesi kapsamında kişi ve(ya) durum odaklı...

Bakım Güvence Türleri nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Genel anlamda bakım güvence türleri, sosyal güvenlik kapsamında bakıma muhtaç kişilere bakım hizmet türleri çerçevesinde tanınmış sosyal haklardır. Bakım Yönetmeliği Tasarısı Taslağı anlamında bakım güvence türleri, evde veya bakım merkezinde uygulan...

Ayrımcılık nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Belirli bir grubun üyelerinden, ötekiler tarafından elde edilebilen kaynakları veya ödülleri esirgeyen faaliyetlerin bütünüdür. Çoğu zaman azınlık veya korunmaya muhtaç bir grubun (örn. özürlü gruplarının) üyelerine karşı sergilenen adil ve eşit olma...

Aktivite Kısıtlıkları nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişinin performansını yerine getirmede karşılaştığı güçlükleri ve sınırlamaları ve(ya) kişinin sağlık şartları bağlamında beklenen şekilde değişik aktiviteleri değişik derecelerde yerine getirememesi halidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkıları...

Aktivite Alanı nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Günlük normal hayatın akışını sürdürebilmek için, kişinin değişik alanlarda ifa etmesi gereken görev ve faaliyetlerdir. Faaliyet alanlarını dört ana grupta tasnif etmek mümkündür: 1.) Beden Temizliği. 2.) Beslenme. 3.) Hareket Edebilirlik. 4.) Ev İda...

Aktivite (Etkinlik) nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Kişi tarafından günlük normal hayatın akışında gerçekleştirilen veya yerine getirilmesi gereken görev ya da performanstır. ICF’ye göre etkinlik, kişi tarafından bir faaliyet veya bir görevin yerine getirilmesidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katk...

Akıl nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Gözlemleyerek, düşünerek, tefekkür ederek, mukayese yaparak, hayal ederek, eğitim alarak veya nasihat dinleyerek, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilecek derecede elde edilen zihni kabiliyetlerin ve anlama-kavrama becerilerinin bütünüdür. Ar...

Akıl ve Ruh Sağlığı nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Akıl-ruh hastalıklarının herhangi birisine yakalanmama durumudur. Akıl sağlığı, aklın üretken olması ve faydalı bilgiler ortaya çıkarabilmesi, değişen şartlara uyum sağlayabilme becerisi ve kültürel farklılıklardan kaynaklanan karşıtlıklarla başa çık...

Akıl Sağlığı Yönetimi nedir?

26 Mayıs 2010 Nedir Yorum Yaz

Akıl sağlığı sorunu olan işçinin, bu sorununun işçi ve işveren üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve bu tür bir sorun sebebiyle işten kalan işçinin yeniden üretime kazandırılması için ilgili hizmetlerin, kişilerin, tekniklerin ve malzemenin etkili...