Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 16)

Tag Archives: Özel Eğitim

Özürlü nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, da...

Özel Eğitime Muhtaç Kişi nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Çeşitli sebeplerden dolayı şahsi özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen ortalama zihni algılama düzeyinin altında olan kişidir. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde y...

Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Farklı zihni özellikleri ve becerileri sebebiyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar. Kaynak: Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 0...

Obsesif-Kompulsif Davranış Bozukluğu nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Ayrıntılara dikkat, disiplinli olma, hissi kontrol, azim, sabır ve nezaket gibi özellikleri olan, bununla birlikte bazen aşırıya kaçan katılık, intizam, mükemmeliyetçilik, cimrilik, kuralcılık, kararsızlık gibi uç noktalara ulaşan, bu sebepten dolayı...

Mesleki Rehabilitasyon (Merkezi) nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Özürlülerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan, ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklerde yetiştirilerek, istihdamlarını kolaylaştırmak ve mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak amacıyla devamlı ve koordinasyon içinde sosyal ve tıbbi rehabilitasyon, mes...

Konuşma Özürlü (Kekeme) nedir?

6 Mart 2010 Nedir Yorum Yaz

Değişik fiziki veya psikolojik sebeplerden dolayı konuşmanın akışında ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizliklerden dolayı insanlar arası sözlü münasebette kendini rahat ifade edemeyen kişidir. Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında...

Korumalı İşyeri Statüsü nedir?

7 Şubat 2010 Nedir Yorum Yaz

Çalışanlarının bir yönetmelikle belirlenecek oranını özürlülerin oluşturduğu veya özürlülere yönelik çalışmaları ile korumalı işyerine sağlanan teknik ve mali destek sağlanma şartlarını taşımayı ifade eder. (Kaynak: ÖZİDA, 2005 Özürlülük Araştırmalar...