Başlangıç » Etiket Arşivi Özel Eğitim (page 2)

Tag Archives: Özel Eğitim

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çerçevesinde kurulan sosyal yardım vakıfları. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri Sözlüğü”nden derlenmiştir (Ziyaret ...

Sosyal Yardım (Kamu Yardımı) nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Yardıma muhtaçlara yapılan maddi desteklerdir. Yerel ölçüler içinde minimum (asgari) düzeyde dahi kendisini ve bakmakla mükellef (yükümlü) olduğu kişileri geçindirme imkanından mahrum kalmış fertlere, muhtaçlık tespitine ve kontrolüne dayalı olarak y...

Sosyal Tecrit (Sosyal Dışlanma) nedir?

15 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sosyal içerme veya karşılıklı etkileşimin zıddı veya negatifi olan sosyal tecrit, bir baskı, dayatma veya kanuni zorlamanın bir neticesi olarak, mecburi bir şekilde insanlardan, toplumdan kopma, uzaklaşma, sosyal münasebet kur(a)mama veya yalnız başı...

Sosyal Sistem nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

İki veya daha fazla fert arasında manalı karşılıklı münasebetler düzeni. Birbirleriyle karşılıklı ve fonksiyonel münasebet içinde olan, çeşitli unsurlardan meydana getirilerek işletilen bir bütündür. İnsanlar arası karşılıklı tesirleri organize eden,...

Sosyal Rehabilitasyon nedir ?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Kişinin (özürlünün) sosyal hayata kazandırılmasına yönelik uygulanan psikolojik ve sosyal rehberlik hizmetleridir. Bütüncül rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik sosyal mükellefiyetleri azaltmak, özürlü ferdin ailesinin, toplumun ve mesleği...

Sosyal Pedagojik Hizmet nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Çocuk yuvalarında veya yetiştirme yurtlarında sosyal çalışma ve sosyal pedagoji faaliyetlerinin kaliteli ve koordineli bir biçimde yürütülebilmesi için, bu faaliyetlerden sorumlu kişinin (genel müdür-yönetici-insan kaynakları müdürü vb.) başkanlığınd...

Sosyal Katılım nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

ICF’ye göre (sosyal) katılım, özürlülerin (ve bakıma muhtaç kişilerin) hayatın içinde olması ve sosyal hayata aktivitelerle (etkinliklerle) olabildiğince aktif olarak katılabilmeleridir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve So...

Sosyal Devlet nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Sosyal sorunlara değişik yaklaşım ve bunları çözme adına uygulama alanında görülen farklı biçimlerine rağmen, farklı sosyal gruplara yönelik sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan devlettir. Sosyal siyaseti, kendi başına veya katılımcı demokrasi ...

Sosyal Bakım Güvencesi nedir?

14 Haziran 2011 Nedir Yorum Yaz

Bakıma muhtaç kişilere sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik sistemi içinde sağlanan bakım hizmetleri ve (ayni-nakdi) yardımlardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimleri...