Tagged: Patoloji

Patoloji

Sosyal Patoloji nedir?

Organizmalarda ortaya çıkan hastalıklarla sosyal problemler arasında paralellik-benzerlik kurarak, sosyal sapma veya suçların, toplumun bütününde meydana gelen değişiklikler sonucu meydana...

Patoloji

Patoloji Nedir?

Hastalıkların ortaya çıkmasında etkin veya ihtimal dahilinde olan faktörleri araştıran bir bilim dalıdır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış...

Patoloji

Blok hazırlama (Gömme)

Sertleştirilen dokular, kesilecek yüzleri alt tarafa gelmek üzere parafin içine gömülerek bloklar hazırlanır. Kaynak: Prof. Dr. Nilüfer Tel, “Patoloji”, Editör...

Patoloji

Dekalsifikasyon nedir?

Kemik örnekleri bu işlemlerden geçirilmeden önce içlerindeki kalsiyum alınarak yumuşatılır. Bu amaçla %8’lik HCl+%10’luk formik asit karışımı kullanılır. Bu işleme...

Patoloji

Parafinizasyon

Bu aşamada dokular 58-60 C° sıcaklıktaki parafin içinde 4 saat bekletilir. Böylece dokulardaki ksilol yerine parafin geçirilir. Sonuçta dokular kesilebilir...

Patoloji

Saydamlaştırma

İkinci aşama dokudaki alkolü alıp yerine Ksilol (Ksilen) veya Toluol (Toluen) gibi eriyikleri geçirmektir. Bu eriyik içinde dokular 30-45 dakika...

Patoloji

Fiksasyon (Tespit) işlemi

Cerrahi girişim veya otopsiden elde edilen spesmenler ile alınan vücut mayileri laboratuara uygun bir fiksatif içinde gönderilir. Fiksatif (Tespit edici)...