Etiketler: Psikoloji

Karakterli ve karaktersiz olmak nedir?

Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı, egoist, kibirliliktir. Ancak, nisbî/göreceli/izâfî olan iyi-kötü, güzel çirkin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, sınıftan sınıfa değişiklikler...

Karakter nedir?

Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir. Kaynak:’nun

Kişilik/Şahsiyet nedir?

Diğer ifâdeyle kişilik; bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tamamını, çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir ve insanın duygu,...

Fobi (Phobie) nedir?

Fr. phobie  Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı. Kaynak: TDK

Psikolog nedir?

Psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir. Kaynak:  Prof....

Psiko-Lengüistik Teori nedir?

İnsanların, doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın, dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden bir teori. Değerlendirme: Hangi sosyal...

Psiko-Fizyolojik Bozukluklar nedir?

Psikolojik strese bir reaksiyon (tepki) olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali...