Başlangıç » Etiket Arşivi Psikoloji

Tag Archives: Psikoloji

Karakterli ve karaktersiz olmak nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı, egoist, kibirliliktir. Ancak, nisbî/göreceli/izâfî olan iyi-kötü, güzel çirkin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, sınıftan sınıfa değişiklikler arz edebilir. Ali Ferşadoğlu16.09.2007 tarihinde  Yeni Asya Gaz...

Karakter nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir. Kaynak:’nun ...

Kişilik/Şahsiyet nedir?

9 Ekim 2011 Nedir Yorum Yaz

Diğer ifâdeyle kişilik; bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tamamını, çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir ve insanın duygu, tutum ve davranışlarının teşkilâtlanmış, kalıplaşmış, alışkanlık haline gelmiş bütün...

Psikolog nedir?

20 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Te...

Psiko-Lengüistik Teori nedir?

20 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

İnsanların, doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın, dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden bir teori. Değerlendirme: Hangi sosyal çevrede ve şartlar altında olursa olsun, dünyaya gelen çocuk, sosyal çevresinde ...

Psiko-Fizyolojik Bozukluklar nedir?

20 Ekim 2010 Nedir Yorum Yaz

Psikolojik strese bir reaksiyon (tepki) olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali Seyyar’ın katkılarıyla hazırlanmış ve Sosyalsiyaset Web Sitesinde yayımlanan “Özürlülük Terimler...