Etiketler: Psikoloji

Psikoloji

Karakterli ve karaktersiz olmak nedir?

Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı, egoist, kibirliliktir. Ancak, nisbî/göreceli/izâfî olan iyi-kötü, güzel çirkin toplumdan topluma, bölgeden bölgeye, sınıftan sınıfa değişiklikler...

Psikoloji

Karakter nedir?

Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir. Kaynak:’nun

Psikoloji

Kişilik/Şahsiyet nedir?

Diğer ifâdeyle kişilik; bir insanı başkalarından ayıran özelliklerin tamamını, çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimini belirtir ve insanın duygu,...

Psikoloji

Fobi (Phobie) nedir?

Fr. phobie  Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı. Kaynak: TDK

Psikoloji

Psikolog nedir?

Psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir. Kaynak:  Prof....

Psikoloji

Psiko-Lengüistik Teori nedir?

İnsanların, doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın, dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden bir teori. Değerlendirme: Hangi sosyal...

Psikoloji

Psiko-Fizyolojik Bozukluklar nedir?

Psikolojik strese bir reaksiyon (tepki) olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali...