Tagged: Psikoloji

Psikoloji

Karakterli ve karaktersiz olmak nedir?

Karakterli olmak; iyi, güzel, doğru yapmak, fedâkârlık ve başkalarını sevmek gibi olumlu hasletlerle bezenmek demektir. Karaktersizlik ise; kötü huylu, yalancı,...

Psikoloji

Karakter nedir?

Karakter, kişilikle eş anlamlı ve kişiye has duygu, düşünce, tutum, davranışların bütünüdür. Karakterimizi, şahsî özelliklerle, içinde yaşadığımız âile, toplum ve...

Psikoloji

Mizâç ve huy nedir?

Kişilik; karakter, huy, mizaç ile eş anlamlı olarak kullanılır. Mizâç ve huy; günlük hayatımızda, kişiye has oldukça sınırlı ve belirli...

Psikoloji

Kişilik/Şahsiyet nedir?

Kişiyi başkalarından ayıran, farklı kılan rûh, duygu, davranış, beden, zihin, düşünce özelliklerinin bütününe kişilik/şahsiyet deniyor. Aynı zamanda, “ferdin başkalarıyla kurduğu...

Psikoloji

Fobi (Phobie) nedir?

Fr. phobie  Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı. Kaynak: TDK

Psikoloji

Psikolog nedir?

Psikolojinin herhangi bir dalında derinliğine eğitim gören ve öğrendiği bilgi ve becerileri belirli bir biçimde uygulayan uzman kişidir. Kaynak:  Prof....

Psikoloji

Psiko-Lengüistik Teori nedir?

İnsanların, doğuştan lisan öğrenme kabiliyetiyle doğduğunu, insanın, dili konuşmak üzere doğumdan önce programlandığını ifade eden bir teori. Değerlendirme: Hangi sosyal...

Psikoloji

Psiko-Fizyolojik Bozukluklar nedir?

Psikolojik strese bir reaksiyon (tepki) olarak ortaya çıkan ve bedenin muhtelif uzuvlarını olumsuz yönde etkileyen bozukluklardır. Kaynak:  Prof. Dr. Ali...