Tagged: Reklam

Reklam

TRT kanununun 26. maddesi

TRT kanununun 26. Maddesinde; “Reklam yayınlarında; halkı aldatıcı, yanıltıcı, haksız rekabete veya karşılıklı cevaplaşmaya yol açıcı, diğer ürün veya nitelikleri...